9 sierpnia 2021

Jak chronić się przed wyciekiem danych?

Wyciek danych może dotknąć zarówno osoby prywatne jak i firmy i dla obu tych grup skutki tego typu incydentów zwykle okazują się dotkliwe. W wypadku firm wyciek danych oznacza negatywny wpływ na wizerunek, a w skrajnych przypadkach może skończyć się poniesieniem kary finansowej.

  • Podstawowe zasady
  • Jak chronić swoje dane korzystając z dedykowanych rozwiązań

Oto kilka podstawowych zasadach, które warto stosować :

  • Dbaj o regularne szkolenia pracowników. Jeżeli jesteś administratorem sieci firmowej nie zapominaj o tym aby szkolić pracowników firmy z polityki bezpieczeństwa firmy i z wdrożonych zabezpieczeń.
  • Przetrzymuj dokumenty w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla osób niepowołanych. Nie zostawiaj na widoku w firmie dokumentów takich jak faktury czy maile, a jak jesteś osobą prywatną to pilnuj dowodu osobistego, paszportu czy prawa jazdy.
  • Niszcz stare dokumenty firmowe. Są na tyle cenne, że wielu hakerów swoje ataki rozpoczyna od przeszukania koszty na odpady, zlokalizowanych w pobliżu konkretnej firmy.
  • Chroń ważne dane hasłem. Wielu ekspertów zaleca aby hasło składało się z przynajmniej ośmiu znaków, a w tym małe i duże litery, cyfry i znaki specjalne takie jak ! czy #.
  • Chroń dostęp do kluczowych systemów i usług stosując podwójna autentykację. W tym celu możesz skorzystać z konkretnych dedykowanych produktów do dwuskładnikowej autoryzacji takich jak ESET Secure Authentication. Dzięki temu po wpisaniu hasła urządzenie poprosi Cię o dodatkową weryfikację, może być to kod SMS czy potwierdzenie w aplikacji mobilnej.
  • Klucze licencyjne zawsze przechowuj w bezpiecznym miejscu i ogranicz dostęp do nich dla osób postronnych.

Jak chronić swoje dane

Wyciek danych w firmie wynika nie tylko z nieostrożności administratora, ale też z braku świadomości pracowników co do wagi bezpieczeństwa firmowych danych. Eksperci twierdza, że najsłabszym ogniwem w zapewnieniu bezpieczeństwa danych jest sam użytkownik. By wyeliminować ten problem pomocne mogą okazać się szkolenia oraz dedykowane rozwiązania DLP (data loss prevention), które chronią dane przed przypadkowym lub celowym wyciekiem.

Rozwiązania typu DLP w sposób automatyczny określa czy dane powinny być chronione i w jakim zakresie. Na podstawie sugestii administratora przypisuje odpowiednie polityki bezpieczeństwa do konkretnego użytkownika lub stacji roboczej w taki sposób – aby kluczowe dla organizacji dane (niezależnie od ich rodzaju) nie mogły wydostać się poza środowisko firmy.

Autorem tekstu jest Maurycy Sklorz

Mateusz Piątek

Mateusz Piątek
senior product manager Safetica / Holm Security / Senhasegura

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną:
piatek.m@dagma.pl
532 570 255

Skuteczna ochrona przed wyciekiem danych

Sprawdź