Zapobieganie utracie danych

  • Zapobieganie wyciekom danych i pomoc w badaniu incydentów
  • Zapewnienie zgodności z przepisami
  • Zapobieganie błędom ludzkim i celowym złośliwym działaniom
Zobacz webinarium

Na czym polega utrata danych?

Dane są kluczowym składnikiem aktywów każdego przedsiębiorstwa. Utrata lub kradzież poufnych danych wpływa negatywnie na reputację firmy, jej przewagę konkurencyjną i rentowność. W grę może wchodzić również odpowiedzialność prawna.

60% małych firm bankrutuje w wyniku powtarzających się naruszeń ochrony danych

Według amerykańskiej organizacji National Cyber Security Alliance około 60 procent małych firm zamyka działalność w ciągu sześciu miesięcy od poważnego wycieku danych. Z problemem utraty danych borykają się nie tylko przedsiębiorstwa podlegające ścisłym regulacjom prawnym i szczególnie narażone na utratę danych, ale także firmy każdej wielkości i z każdej branży. Wszystkie one muszą się bronić przed utratą i niewłaściwym wykorzystaniem danych.

  • 85% firm doświadcza naruszenia danych
  • 150 000 dolarów to średni koszt pojedynczego incydentu wycieku danych
  • 80% skradzionych lub utraconych danych to dane pozwalające na identyfikację klienta
  • 280 dni zajmuje średnio odkrycie i opanowanie naruszenia ochrony danych
  • 60% małych firm zamyka działalność w ciągu sześciu miesięcy od poważnego wycieku danych.

Jak zapobiec utracie danych w firmie?

Utrata danych może nastąpić przy okazji każdego przypadkowego lub celowego udostępnienia poufnych danych – gdy wiadomość e-mail z poufnymi materiałami zostanie przekazana konkurentowi, gdy skradziony zostanie laptop z firmową bazą danych lub gdy pracownik odejdzie z pełną listą klientów. Rozwiązania służące do zapobiegania utracie danych (Data Loss Prevention, DLP) śledzą tę niepożądaną utratę lub kradzież danych, wysyłają raporty, a dzięki regułom mogą nawet zapobiegać takim wypadkom.

Dzięki rozwiązaniu DLP firmy Safetica przygotujesz się na wszystkie zagrożenia:

01.

Kontrola poufnych danych

w celu zrozumienia ich przepływu

02.

Ochrona i zabezpieczenie poufnych danych

dzięki regułom bezpieczeństwa zapewniającym kontrolę nad danymi

03.

Automatyczne raportowaniealerty w czasie rzeczywistym

dla zdarzeń, które wymagają interwencji

Rozwiązanie stworzone
do ochrony Twojej firmy.

Łatwe i skuteczne DLP w rozwiązaniu chmurowym? Poznaj Safetica NXT, która została stworzona z myślą o cyfrowej przestrzeni roboczej w dobie pracy hybrydowej. Safetica NXT wykrywa incydenty bezpieczeństwa oparte na ryzyku, dzięki analizie danych. Ponadto każda operacja na plikach jest rejestrowana, oceniana i przechowywana w chmurze przy użyciu bezpiecznej platformy Microsoft Azure.

Dowiedz się więcej

Postaw na dynamiczny system zapobiegania utracie danych i sięgnij po rozwiązanie pozwalające na wczesne wykrywanie i ograniczanie zagrożeń wewnętrznych. Jedyne rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa danych typu on-premise i w chmurze hybrydowej zaprojektowane z myślą o skalowalności.

Dowiedz się więcej

Case Study

21 listopada 2023

„Analiza działań użytkowników z danymi jest w Safetica niezwykle dokładna” - Case Study - Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej

Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej stale wprowadza nowe rozwiązania technologiczne, które mają za zadanie zwiększyć efektywność operacyjną, ale również w maksymalny sposób zagwarantować bezpieczeństwo organizacji. Jedną z ostatnich nowości w cyfrowej architekturze banku było wdrożenie narzędzia DLP, które ma na celu jeszcze lepiej zabezpieczyć wrażliwe dane klientów, takie jak np. imiona i nazwiska, numery PESEL czy numery kont.

case study#data loss protection#dlpsafetica
Czytaj więcej
30 marca 2023

„Bezpieczeństwo danych naszych dawców jest dla nas najważniejsze!” - Case study - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie skupia w swej strukturze 10 Terenowych Oddziałów oraz 5 ambulansów umożliwiających pobieranie krwi w systemie mobilnym, zaopatrując w krew i jej składniki ponad 100 szpitali działających głównie w obrębie woj. Mazowieckiego.

case studysafetica
Czytaj więcej
21 lutego 2023

„Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której drukowana przez nas książka wyciekłaby do sieci” - Case study - Opolgraf SA

Opolgraf SA, to jedna z największych drukarni dziełowych w Polsce. Posiadając 75-letnie doświadczenie, specjalizuje się w wydrukach książek w oprawie broszurowej, twardej, ze spiralą, czasopism czy akcydensów. Firma zdobyła wiele cennych nagród, a wydawcy doceniają ją przede wszystkim za komunikatywność, jakość oraz terminowość. Zgrany zespół ponad stu pięćdziesięciu pracowników uzupełnia bogaty park maszyn, co gwarantuje realizację najbardziej wymagających zadań.

case studysafetica
Czytaj więcej