Kontakt

Safetica chroni poufne dane w firmach o różnej wielkości i złożoności. Nasi klienci najbardziej doceniają to, że rozwiązanie Safetica można szybko wdrożyć, nie zakłóca ono procesów firmowych i łatwo nim zarządzać. Oprócz tego można w dowolnej chwili skorzystać z pomocy naszych ekspertów bezpieczeństwa.

Dowiedz się, jak Safetica może pomóc chronić dane Twojej firmy.

Albo po prostu napisz do nas wiadomość.

Mateusz Piątek

Senior Product Manager Safetica

safetica@dagma.pl
532 570 255 / 32 793 11 67

Dawid Dziobek

Junior Product Manager Safetica

safetica@dagma.pl
538 857 641 / 32 793 11 57

warning
warning
warning
warning
warning
warning
warning

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji środkami komunikacji elektronicznej zawierających informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną od DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15.

warning

Wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących i/lub wiadomości SMS inicjowanych przez DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15 w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne.

warning
Sprawdź, kto będzie administratorem Twoich danych (więcej)

Administratorem danych osobowych podanych powyżej jest DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478) przy ul. Pszczyńskiej 15. Podstawą prawną przetwarzania danych są art. 6 ust. 1 lit. a, b i f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania jest marketing bezpośredni towarów lub usług administratora danych lub producentów rozwiązań i usług znajdujących się w ofercie administratora. Wyrażenie zgody, wynikające z art. 6 ust. 1 lit a) RODO jest dobrowolne i brak zgody nie wpływa na wykonanie usługi. Podanie ww. danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO jest także dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi. W przypadku generowania wersji testowych lub zakupu, podane wyżej dane będą przetwarzane przez producenta danego rozwiązania. Zostałem poinformowany o tym, że przysługuje mi prawo do sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowo mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (Prawo do zapomnienia), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podane wyżej dane, podane w celu wykonania usługi, będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, której stroną jest Klient, a po jej zakończeniu do chwili zaspokojenia, wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy a w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, do momentu wyrażenia sprzeciwu. DAGMA, na podstawie art. 37 RODO wyznacza Inspektora Ochrony Danych, wskazując następujące dane kontaktowe: Karolina Kraśniewska, adres e-mail: iod@dagma.pl. Dodatkowe informacje znajdują się w https://dagma.eu/pl/privacy.

Praga - Siedziba główna

Safetica a.s.

Laubova 1729/8
130 00 Prague 3
Czech Republic

ID: 25848666
Tax number: CZ25848666
Bank account number: 2800148643/2010

Katowice - Dystrybucja

Dagma Sp. z o.o.
Bezpieczeństwo IT

40-668 Katowice
ul. Bażantów 4/2
NIP 634-012-60-68
REGON: 008173852

safetica@dagma.pl
tel. +48 32 259 11 00
tel. +48 32 793 11 00