Zgodność z przepisami

Osiągnij szybką i prostą zgodność z lokalnymi i międzynarodowymi przepisami. Wykorzystaj rozwiązanie Safetica do wykrywania, klasyfikacji i zapobiegania utracie danych, aby zapewnić prywatność danych i zgodność z przepisami, takimi jak RODO, HIPAA, PCI-DSS i inne.

Na czym polega zgodność z przepisami?

Każda firma musi przestrzegać przepisów, począwszy od ogólnej ochrony danych, a ;na przepisach i zasadach specyficznych dla poszczególnych branż skończywszy. Zgodność z przepisami oznacza świadomość tych przepisów i podejmowanie kroków w celu ich spełnienia. Nieprzestrzeganie przepisów wiąże się z poważnymi problemami natury prawnej i ryzykiem utraty reputacji.

Zapewniamy pomoc w zakresie spełniania wielu regulacji prawnych

Dlaczego Safetica?

Ciągłe monitorowanie

Ciągłe monitorowanie

Safetica oferuje monitorowanie w czasie rzeczywistym, które zapewniają pełny wgląd do danych i ich wykorzystania, wspierając procesy z zakresu zgodności i bezpieczeństwa.

Raportowanie i audytowanie

Raportowanie i audytowanie

Safetica zapewnia możliwość pobierania spersonalizowanych raportów dla Twojej firmy oraz możliwość audytowania niebezpiecznych działań w obrębie organizacji.

Zabezpieczanie danych

Zabezpieczanie danych

Safetica umożliwia klasyfikację poufnych danych oraz kluczowych plików dla przedsiębiorstwa, a także zabezpieczenia przed nieupoważnionym udostępnianiem ich poza obręb firmy.

Środki kontroli bezpieczeństwa jako dowód

Silne mechanizmy kontroli i praktyki w zakresie cyberbezpieczeństwa służą jako dowód zgodności podczas audytów i ocen. Właściwa dokumentacja środków bezpieczeństwa i działań związanych z reagowaniem na incydenty pomaga wykazać należytą staranność i zgodność z wymogami regulacyjnymi.

Zobacz, jak Safetica może pomóc w spełnieniu wymogów prawnych

Zgodność z RODO

RODO (General Data Protection Regulation) to rozporządzenie Unii Europejskiej dotyczące ochrony danych osobowych. Jest to najbardziej surowy i złożony system na świecie. Ale nie musisz się tym martwić – po prostu zostaw to nam !

Rozwiązanie firmy Safetica pomaga spełnić surowe wymogi RODO. Będziesz mieć lepszy wgląd w to, co dzieje się w Twojej firmie, zobaczysz, jak pracownicy traktują poufne dane, zminimalizujesz ryzyko niewłaściwego wykorzystania danych osobowych, a w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa otrzymasz powiadomienie w czasie rzeczywistym.

Czy przestrzegasz RODO?
Jak Safetica zapewnia zgodność z RODO

Zgodność z PCI-DSS

Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS) jest standardem opracowanym w celu ochrony poufnych danych związanych z kartami płatniczymi i tworzonych przy użyciu takich kart.

Safetica pomaga chronić przechowywane dane właścicieli kart, ograniczać dostęp do nich zgodnie z zasadą ograniczonego dostępu, przeprowadzać kontrolę dostępu do zasobów sieciowych i danych właścicieli kart i nie tylko.

Jak Safetica pomaga spełnić wymogi PCI-DSS
Raport zgodności z PCI-DSS

Zgodność z HIPAA

Health Insurance Portability and Accountability Act odnosi się do ochrony danych osobowych związanych ze zdrowiem i reguluje sposoby ich przetwarzania. Każdy system przetwarzający informacje zdrowotne musi zapewniać ochronę przed zagrożeniami, ryzykiem dla bezpieczeństwa lub integralności, nieuprawnionym wykorzystaniem lub ujawnieniem informacji.

Safetica może pomóc w analizie zagrożeń i podejmowaniu odpowiednich działań, ograniczaniu dostępu do chronionych danych, wysyłaniu alertów w czasie rzeczywistym i raportów zbiorczych. Może też ułatwić zarządzanie szyfrowaniem.

Jak Safetica pomaga spełnić wymogi HIPAA

Zgodność z ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001 to norma zarządzania bezpieczeństwem informacji opublikowana wspólnie przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną i Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną. ISO 27001 określa, w jaki sposób firmy powinny zarządzać ryzykiem związanym z zagrożeniami bezpieczeństwa informacji, w tym politykami, procedurami, środkami technicznymi i szkoleniami personelu.

Safetica może pomóc w audycie bezpieczeństwa, klasyfikacji danych, tworzeniu zasad ochrony danych wrażliwych lub zarządzaniu aktywami firmy.

Zgodność z TISAX

TISAX to europejski standard bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa opracowany w celu ochrony danych w branży motoryzacyjnej. Służy do oceny wszystkich organizacji zaangażowanych w produkcję pojazdów i umożliwia późniejsze udostępnianie wyników na wyznaczonej niepublicznej platformie.

Dzięki Safetica z łatwością spełnisz wymagania TISAX w zakresie ochrony danych. Będziesz mieć lepszy wgląd do tego, jak przetwarzane są dane związane z produkcją motoryzacyjną, zobaczysz, jak pracownicy traktują wrażliwe dane i zminimalizujesz ryzyko niewłaściwego wykorzystania danych - zarówno wrażliwych, jak i osobowych. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa otrzymasz powiadomienie w czasie rzeczywistym.

Zgodność z DORA

Wdrożenie ustawy o cyfrowej odporności operacyjnej (DORA) zaplanowano na styczeń 2025 roku. Obecnie instytucje finansowe UE i ich partnerzy ICT mają 24-miesięczny okres przygotowawczy, aby zapewnić zgodność z rozporządzeniem.

Dzięki Safetica będziesz mieć kompleksowy przegląd bezpieczeństwa danych w swojej organizacji, ułatwiony dzięki automatycznym raportom. Rozwiązanie analizuje zagrożenia wewnętrzne i zapobiega niewłaściwemu wykorzystaniu lub wyciekowi danych z firmy.

Zgodność z NIS2

Bezpieczeństwo sieci i informacji (NIS2) to dyrektywa UE wprowadzona w 2016 roku. Jej celem jest ustanowienie standardowego poziomu ochrony w całej UE poprzez wdrożenie wymogów i środków w zakresie cyberbezpieczeństwa. Dyrektywa określa sektory, których dotyczy, definiuje wymogi bezpieczeństwa, ujednolica obowiązki sprawozdawcze oraz wprowadza środki egzekwowania prawa i sankcje.

Dzięki Safetica można analizować zagrożenia, klasyfikować dane i ustawiać polityki bezpieczeństwa, poprawiając w ten sposób bezpieczeństwo danych. Rozwiązanie przeprowadza audyty bezpieczeństwa i dostarcza automatyczne raporty. W przypadku incydentu zapewnia powiadomienia w czasie rzeczywistym, dzięki czemu można szybko zareagować.

Safetica pomaga w innych regulacjach prawnych, takich jak

  • SOC 2 / SOC 3
  • NIST CSF
  • NIST 800-171
  • NIST 800-53
  • FedRamp
  • CMMC
  • CCPA
  • Quebecu 25
  • Ustawa o ochronie danych osobowych stanu Connecticut (CTPDA)
  • Australijskie zasady ochrony prywatności (APP)

Czy wiesz, że...?

Tylko 69% firm wykorzystuje technologię do obsługi swoich programów zgodności z przepisami.

Amerykański Urząd Kontroli Waluty (OCC) nałożył na Capital One karę cywilną w wysokości 80 mln dolarów za naruszenie danych, w wyniku którego ujawniono dane ponad 100 mln klientów.

Firma H&M zapłaciła 35 mln euro kary za naruszenie RODO polegające na monitorowaniu kilkuset pracowników. Stworzono szczegółowe profile pracowników, które posłużyły do oceny ich pracy i podejmowania decyzji o ich zatrudnieniu.

Grzywna w wysokości 50 mln euro nałożona na Google Inc. jest jak dotąd największą karą za naruszenie RODO. Przedsiębiorstwo ukarano za brak przejrzystości, nieadekwatne informacje oraz brak odpowiedniej zgody na personalizację reklam.

Dowiedz się więcej o zapobieganiu utracie danych

Zabezpiecz swoje dane w chmurze i zapobiegaj nieautoryzowanemu dostępowi oraz wyciekom.

Dowiedz się, jakie wrażliwe dane posiadasz i gdzie się one znajdują, dzięki Wykrywaniu i klasyfikacji danych.

Zapobiegnij utracie danych, podnoś świadomość cyberbezpieczeństwa wśród pracowników i egzekwuj zgodność z przepisami dzięki skutecznym mechanizmom kontroli bezpieczeństwa.

Zabezpieczaj, zarządzaj i monitoruj porty USB i urządzenia peryferyjne w celu ochrony danych dzięki funkcji Kontroli urządzeń.

Proaktywnie identyfikuj anomalie i wykrywaj zagrożenia wewnętrzne dzięki Zarządzaniu ryzykiem wewnętrznym.

Zabezpiecz wysyłanie wiadomości e-mail i udostępnianie plików, chroń dane i maksymalizuj wartość inwestycji w chmurze dzięki zabezpieczeniom dedykowanym platformie Microsoft 365.

Zapewnienie zgodności ze standardami ochrony danych i uniknięcie kosztownych kar dzięki Zgodności z przepisami.

Analizuj ryzyko w zachowaniach użytkowników i blokuj niebezpieczne działania za pomocą Analizy behewiawiorej i audytu przestrzeni roboczej.

Użytkownicy cenią Safetica

Nasi klienci doceniają nasze wsparcie i uważają, że Safetica jest łatwa w użyciu i szybka do wdrożenia.

Dowiedz się więcej

Case Study

17 kwietnia 2024

Historia sukcesu klienta w zakresie ochrony danych i rozwiązań - Case Study - Tien Tuan Pharmaceutical

W branży produkcyjnej, gdzie króluje innowacyjność i precyzja, konieczne jest zapewnienie solidnej ochrony danych i wydajności operacyjnej. Dziś podzielimy się naszą udaną współpracą z firmą specjalizującą się w projektowaniu, produkcji, dostarczaniu i pakowaniu gotowych rozwiązań dla maszyn przetwórczych.

case study#dlpsafetica
Czytaj więcej
21 listopada 2023

„Analiza działań użytkowników z danymi jest w Safetica niezwykle dokładna” - Case Study - Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej

Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej stale wprowadza nowe rozwiązania technologiczne, które mają za zadanie zwiększyć efektywność operacyjną, ale również w maksymalny sposób zagwarantować bezpieczeństwo organizacji. Jedną z ostatnich nowości w cyfrowej architekturze banku było wdrożenie narzędzia DLP, które ma na celu jeszcze lepiej zabezpieczyć wrażliwe dane klientów, takie jak np. imiona i nazwiska, numery PESEL czy numery kont.

case study#data loss protection#dlpsafetica
Czytaj więcej
30 marca 2023

„Bezpieczeństwo danych naszych dawców jest dla nas najważniejsze!” - Case study - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie skupia w swej strukturze 10 Terenowych Oddziałów oraz 5 ambulansów umożliwiających pobieranie krwi w systemie mobilnym, zaopatrując w krew i jej składniki ponad 100 szpitali działających głównie w obrębie woj. Mazowieckiego.

case studysafetica
Czytaj więcej

Jako system DLP Safetica sprawdza się w naszej firmie doskonale. Jest to rozwiązanie wyjątkowo intuicyjne w działaniu, które nie wymaga stałej opieki po stronie administratora. Wykorzystujemy Safeticę głównie do monitoringu zachowania naszych pracowników. Dzięki integracji z Office 365 możemy sprawdzać pocztę elektroniczną pracowników korzystających z telefonów i komputerów. Wiemy kiedy i gdzie pracownicy wysyłają wiadomości, czy w treści nie pojawiają się poufne dane lub czy nie są załączane do wiadomości poufne pliki. Wiemy również ile czasu dana osoba rzeczywiście pracuje i czy nie korzysta w godzinach pracy z gier online.

Paweł Oleksiak
IT Infrastructure Manager w Bakalland

Safetica DLP spełniła nasze oczekiwania. Produkt dał nam zdecydowanie lepszy wgląd w to, jak pracownicy pracują z wrażliwymi zasobami, dzięki czemu wiemy, jak skuteczniej zadbać o ich bezpieczeństwo. Dużo dała w tym zakresie szczególnie integracja z wykorzystywanymi przez nas rozwiązaniami Fortinet. Dzięki niej wiemy nie tylko, co dzieje się z plikami, póki krążą w firmie, ale także w momencie opuszczenia naszej sieci – na jaki adres zostały wysłane, do jakiego kraju, czy zostały odebrane przez adresata itd. To cenna wiedza, która znacznie ułatwia pracę administratora.

Marcin Łuczon
Kierownik Działu IT w BIBUS MENOS

Zdecydowaliśmy się na rozwiązanie klasy DLP, ponieważ szukaliśmy narzędzia, które da nam poczucie bezpieczeństwa i to nie tylko w razie włamania, ale także w przypadku celowego działania na szkodę firmy lub zwykłego błędu ludzkiego. Właśnie to zapewnia nam Safetica - nie tylko stanowi ochronę przed wyciekiem najcenniejszych danych firmy, ale dodatkowo daje nam pewność, że nawet jeśli dojdzie do incydentu bezpieczeństwa, będziemy mieli możliwość szybkiej i precyzyjnej reakcji.

Tomasz Wata
Specjalista ds. IT w LA RIVE

Na co dzień nasi pracownicy zarówno administracyjni jak i kadra lekarzy specjalistów, ma dostęp do danych wrażliwych naszych pacjentów. Są to dane osobowe, dane o stanie zdrowia, wyniki badań, wywiady psychologiczne. Dzięki rozwiązaniu Safetica, jako osoba odpowiedzialna w Klinice za ochronę tych danych mogę decydować w jaki sposób i przez kogo poszczególne dane mogą być przetwarzane, gdzie i komu udostępniane. Działania pracowników są raportowane, a dane pacjentów bezpieczne.

Paweł Czerwiński
właściciel GynCentrum

Zaplanuj prezentację

Sprawdź, jak Safetica może analizować, klasyfikować i chronić Twoje najcenniejsze dane.

Umów się na konsultację