Chroń dane
przed nieuczciwymi
pracownikami

Praktyczny wywiad dla wszystkich podmiotów
odpowiedzialnych za ochronę danych
osobowych w firmach, administracji publicznej,
przedsiębiorstwach, jednostkach samorządu
terytorialnego oraz kancelariach.

Obejrzyj bezpłatny webinar

Safetica to jedyne takie DLP zaprojektowane z myślą o skalowalności i potrzebach MŚP, 
które jest łatwe w obsłudze i obejmuje wszystkie obszary ryzyka wewnętrznego i utraty danych. 

Analizuj zachowania pracowników

Jak pracują, co drukują, do czego wykorzystują firmowe programy, z jakich stron internetowych korzystają, czy wysyłają istotne 
pliki poza organizację.

Chroń dane przed wyciekiem

Zablokuj użytkownikowi możliwość wysyłania ważnych danych firmowych (np. danych osobowych, know how, danych kadrowo-płacowych) poza organizację.

Łatwo ustal źródło przecieku

Proaktywnie identyfikuj anomalie i wykrywaj zagrożenia wewnętrzne dzięki zarządzaniu ryzykiem wewnętrznym. Ograniczysz szkody i wprowadzisz niezbędne środki zaradcze.

Identyfikuj oraz kontroluj

Przepływ wrażliwych danych wewnątrz organizacji oraz śledź krok po kroku wszystkie operacje wykonywane na nich.

Spełniaj wymogi RODO

Pozostań w zgodzie z obowiązującymi wytycznymi ochrony danych oraz skutecznie wdrażaj polityki bezpieczeństwa w odniesieniu 
do przetwarzanych danych.

Samodzielnie przeprowadź audyt

Analizuj ryzyko w zachowaniach użytkowników i blokuj niebezpieczne działania 
za pomocą analizy behawioralnej 
i audytu przestrzeni roboczej.

Liczby, które zobrazują zagrożenie

86 dni

to średni czas potrzebny organizacjom na wykrycie i powstrzymanie incydentu związanego z zagrożeniem wewnętrznym.

66%

firm zarejestrowało przynajmniej jeden incydent w 2023 r.

56%

incydentów wewnętrznych jest spowodowanych przez niedbałego pracownika.

Safetica
obejmuje kluczowe
rozwiązania
w zakresie
bezpieczeństwa danych.

Obejrzyj bezpłatny webinar

Odkryj i klasyfikuj wrażliwe dane w dowolnym kanale lub operacji 

Wykrywaj zagrożenia wewnętrzne i zapobiegaj ich skutkom w oparciu o analizę behawioralną. 

Edukuj pracowników i egzekwuj wytyczne w celu zapobiegania potencjalnym incydentom. 

Odkrywaj i eliminuj niepożądane lub zbędne wykorzystanie sprzętu. 

Zapobiegaj wyciekom danych do pamięci masowej w chmurze i zabezpieczaj dane w chmurze. 

Alarmuj, powiadamiaj i badaj incydenty. Inicjuj protokoły reagowania. 

Zobacz materiał i przekonaj się, jak sprawnie możesz zabezpieczyć swoją organizację przed wyciekiem firmowych danych. 

Czego dowiesz się z nagrania:

  • czym jest rozwiązanie klasy DLP
  • w jakich sytuacjach jest niezastąpione
  • dlaczego warto je wdrożyć w swojej organizacji

Ponadto pokażemy:

  • jakie pliki powinniśmy chronić w organizacji i jak je identyfikować
  • jak tworzyć odpowiednie polityki bezpieczeństwa,
  • zarówno te zerojedynkowe, jak i bardziej szczegółowe
  • jak sprawdzać, jakie pliki przetwarzają pracownicy i jakie operacje wykonują
  • jak system działa z punktu widzenia pracownika i administratora

warning
warning
warning
warning
warning
Sprawdź, kto będzie administratorem Twoich danych (więcej)

Administratorem danych osobowych podanych powyżej jest DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478) przy ul. Pszczyńskiej 15. Podstawą prawną przetwarzania danych są art. 6 ust. 1 lit. a, b i f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania jest marketing bezpośredni towarów lub usług administratora danych lub producentów rozwiązań i usług znajdujących się w ofercie administratora. Wyrażenie zgody, wynikające z art. 6 ust. 1 lit a) RODO jest dobrowolne i brak zgody nie wpływa na wykonanie usługi. Podanie ww. danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO jest także dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi. W przypadku generowania wersji testowych lub zakupu, podane wyżej dane będą przetwarzane przez producenta danego rozwiązania. Zostałem poinformowany o tym, że przysługuje mi prawo do sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowo mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (Prawo do zapomnienia), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podane wyżej dane, podane w celu wykonania usługi, będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, której stroną jest Klient, a po jej zakończeniu do chwili zaspokojenia, wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy a w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, do momentu wyrażenia sprzeciwu. DAGMA, na podstawie art. 37 RODO wyznacza Inspektora Ochrony Danych, wskazując następujące dane kontaktowe: Karolina Kraśniewska, adres e-mail: iod@dagma.pl. Dodatkowe informacje znajdują się w https://dagma.eu/pl/privacy.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji środkami komunikacji elektronicznej zawierających informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną od DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15.

warning

Wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących i/lub wiadomości SMS inicjowanych przez DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15 w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne.

warning