20 marca 2024

Zapobieganie utracie danych w logistyce

Od złożenia zamówienia po załadunek ciężarówki, transport, rozładunek i ostateczną dostawę - każdy krok na tej drodze stanowi okazję do narażenia na niebezpieczeństwo. W dziedzinie logistyki, gdzie zamówienia przechodzą przez złożone systemy, a materiały przemierzają kontynenty, ochrona wrażliwych danych ma kluczowe znaczenie. Jak zabezpieczyć te informacje? Jednym z rozwiązań jest innowacyjne narzędzie do zapobiegania utraty danych (DLP) od Safetica.

Data loss prevention w logistyce

Zapobieganie utracie danych (DLP) to kompleksowy zestaw strategii, zasad i technologii wdrożonych w celu ochrony wrażliwych danych przed nieautoryzowanym dostępem, wyciekiem lub kradzieżą. Obejmuje proaktywne podejście do identyfikacji, monitorowania i ochrony krytycznych zasobów informacyjnych w organizacji.

W sektorze logistycznym DLP odgrywa kluczową rolę w zabezpieczaniu wielu strumieni danych związanych z operacjami łańcucha dostaw. Jakie rodzaje danych powinniśmy chronić w logistyce?

Rodzaje danych w logistyce

 • Dane klientów i dostawców: Dane osobowe, takie jak imiona i nazwiska, adresy, dane kontaktowe i informacje finansowe związane z klientami i dostawcami.
 • Dane operacyjne: Szczegóły operacji logistycznych, specyfika przesyłek, harmonogramy transportu, szczegóły zapasów, informacje o cenach i płatnościach.
 • Zgodność z przepisami i dane prawne: Operacje logistyczne podlegają różnym wymogom regulacyjnym i prawnym. Dane te obejmują informacje dotyczące przepisów celnych, kontroli importu/eksportu oraz zgodności z przepisami branżowymi.

Wizualna podróż po lukach w zabezpieczeniach danych logistycznych

Dane w branży logistycznej przemieszczają się nie tylko wirtualnie oraz w sieciach i systemach, ale też przemieszczają się dosłownie. A z każdym osiągniętym po drodze kamieniem milowym perspektywa naruszenia lub utraty danych staje się coraz większa.

Poniższy, bardzo prosty scenariusz logistyczny może zilustrować, jak wiele jest punktów styku w jednej podróży, od przyjęcia zamówienia do załadunku, transportu, śledzenia i ostatecznej dostawy:

1. Składanie zamówień:
Otrzymujesz zamówienie na transport towarów z punktu A do punktu B na terenie całego kraju. Podczas wprowadzania danych zamówienia do systemu poufne informacje o kliencie, płatności i szczegóły zamówienia wymagają ochrony.

2. Załadunek ciężarówki:
W momencie rozpoczęcia załadunku towarów na ciężarówkę zagrożone są takie dane, jak informacje o dostawcach, specyfika zapasów i harmonogramy dostaw. Jakiekolwiek naruszenie na tym etapie może narazić poufne dane dostawcy lub transportowaną zawartość.

3. Podczas transportu:
W podróży system śledzenia staje się głównym celem do przechwycenia. Cyberprzestępcy mogą potencjalnie naruszyć ten system, uzyskując dostęp do danych o lokalizacji w czasie rzeczywistym i ujawniając całą trasę oraz potencjalnie poufne informacje o przesyłce.

4. Rozładunek i inspekcja:
Po przybyciu na miejsce proces rozładunku uruchamia kolejny punkt podatności.

5. Dostawa i podpis:
Na tym etapie możliwe są naruszenia danych dotyczących kontroli zapasów, ocen jakości i szczegółów odbiorcy.

Nawet ostateczny podpis przy dostawie zawiera poufne informacje takie jak dane osobowe (PII) lub szczegóły dotyczące dostarczonych towarów, co sprawia, że konieczne jest zabezpieczenie tych dokumentów przed nieautoryzowanym dostępem.

Ponadto przez cały czas należy brać pod uwagę:

 1. Łańcuch dostaw: Dane przechodzą przez wiele rąk - partnerów, dostawców i sprzedawców - każdy punkt przecięcia jest potencjalnie podatny na ataki.
 2. Zaangażowanie pracowników: Na różnych etapach dane przecinają się z pracownikami, których nieumyślne działania lub brak świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa mogą narazić je na ryzyko.
 3. Słabości technologiczne: Systemy cyfrowe i infrastruktura sieciowa to wrażliwe punkty, które mogą zostać wykorzystane przez cyberprzestępców.
 4. Transfer i przechowywanie danych: Podczas przesyłania dane znajdują się w formatach cyfrowych podatnych na cyberataki, zwłaszcza gdy są przechowywane w bazach danych, systemach chmurowych lub podczas transmisji.
 5. Ryzyko związane ze zgodnością z przepisami: Luki w zgodności z przepisami, zwłaszcza w zakresie ceł, standardów branżowych lub wymogów prawnych, stanowią potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa danych.
 6. Zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa: Potencjalne cyberataki czają się wokół, próbując wykorzystać luki w zabezpieczeniach danych w każdym momencie ich podróży.

Skuteczne strategie DLP w logistyce

Stosując określone mechanizmy DLP na każdym etapie procesu logistycznego, firmy mogą wzmocnić bezpieczeństwo swoich danych i ograniczyć potencjalne zagrożenia, które dane mogą napotkać na swojej drodze.

Przyjrzyjmy się powyższemu scenariuszowi jeszcze raz, ale tym razem stosując po drodze określone zabezpieczenia DLP:

1. Składanie zamówień:
Szyfrowanie: Szyfrowanie jest techniką bezpieczeństwa używaną do ochrony poufnych informacji poprzez przekształcenie ich w nieczytelny format (tekst zaszyfrowany) przy użyciu algorytmów szyfrowania. Proces ten zapewnia, że nieupoważnione osoby nie mogą uzyskać dostępu do danych ani ich zinterpretować bez odpowiedniego klucza deszyfrującego.

2. Załadunek ciężarówki:
Kontrola dostępu: To podstawowy element zabezpieczeń, który determinuje, kto może uzyskać dostęp do określonych danych, aplikacji i zasobów oraz w jakich okolicznościach może to zrobić. Na przykład tylko personel o określonych rolach lub poziomach uprawnień może mieć dostęp do poufnych szczegółów przesyłki lub rejestrów zapasów. Dzięki temu osoby mają odpowiedni dostęp do wykonywania swoich obowiązków, jednocześnie zapobiega się nieautoryzowanemu wprowadzaniu lub manipulowaniu krytycznymi danymi.
Maskowanie danych: To proces ukrywania poufnych danych przed użytkownikiem za pomocą różnych metod, podczas gdy są one nadal dostępne do wykorzystania przez programy użytkowe i procesy biznesowe. Celem jest zapewnienie, że wrażliwe elementy są chronione przed ujawnieniem lub niewłaściwym wykorzystaniem, podczas gdy dane zachowują swoją praktyczną wartość do analizy lub testowania. Przykładowo w logistyce krytyczne szczegóły dotyczące dostawców lub konkretnych zapasów mogą zostać zmienione w taki sposób, że wrażliwe aspekty (takie jak nazwiska, adresy, dane finansowe) zostaną zastąpione realistycznymi, ale sfabrykowanymi informacjami.

3. Podczas transportu:
Monitorowanie w czasie rzeczywistym: Obejmuje ciągłą i natychmiastową obserwację aktywności danych w systemie lub sieci. W logistyce oznacza to korzystanie z narzędzi monitorujących, które zapewniają stały nadzór i analizę systemu śledzenia. Pomaga to w wykrywaniu wszelkich podejrzanych działań, które mogą wskazywać na potencjalne zagrożenia lub naruszenia. Monitorowanie w czasie rzeczywistym zapewnia dokładność, niezawodność i bezpieczeństwo danych podczas transportu.
Szyfrowanie w tranzycie: Gdy informacje o przesyłkach, trasach lub zapasach są przesyłane przez sieci, szyfrowanie sprawia, że stają się one niezrozumiałe dla nieupoważnionych stron, które mogłyby je przechwycić. W przypadku ich przechwycenia dane pozostaną bezpieczne i nieczytelne dla nikogo bez klucza deszyfrującego.

4. Rozładunek i inspekcja:
Endpoint DLP: To rozwiązanie bezpieczeństwa instalowane na poszczególnych urządzeniach użytkowników (punktach końcowych), takich jak komputery, urządzenia mobilne lub serwery. Jego podstawową funkcją jest monitorowanie i kontrolowanie danych przesyłanych lub udostępnianych na tych urządzeniach. W logistyce oprogramowanie to monitorowałoby w szczególności działania takie jak kontrole zapasów lub oceny jakości, zapewniając, że żadne nieautoryzowane dane nie są przesyłane z systemu.

5. Dostawa i podpis:
Analiza behawioralna: Wykorzystując algorytmy uczenia maszynowego, te narzędzia analityczne ustanawiają linię bazową typowych zachowań użytkowników. Następnie identyfikują odchylenia lub anomalie, które wykraczają poza ustalone normy. Na przykład, jeśli proces potwierdzania dostawy zwykle obejmuje określone kroki lub dostęp przez określone osoby, analiza behawioralna może wykryć nietypowe wzorce lub działania, które mogą wskazywać na potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa. Poprzez rozpoznanie podejrzanych zachowań analityka behawioralna pomaga zapobiegać naruszeniom bezpieczeństwa podczas transakcji dostawy.
Automatyczna klasyfikacja danych: Narzędzia do automatycznej klasyfikacji danych wykorzystują technologie oparte na sztucznej inteligencji do automatycznej kategoryzacji i klasyfikacji danych. W kontekście logistyki narzędzia te koncentrują się w szczególności na identyfikacji i ochronie danych osobowych zawartych w potwierdzeniach dostaw lub powiązanych dokumentach. Zautomatyzowana klasyfikacja danych zapewnia, że wrażliwe informacje są odpowiednio chronione. Proces ten pomaga zachować zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych i zmniejsza ryzyko nieumyślnego narażenia lub nieautoryzowanego dostępu do wrażliwych informacji osobistych.

Oprócz powyższego warto skupić się na dwóch obszarach, które odnoszą się do każdej podróży:

 • Szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa danych: Prowadzenie kompleksowych szkoleń i programów uświadamiających w zakresie bezpieczeństwa danych ma fundamentalne znaczenie. Edukowanie pracowników na temat potencjalnych zagrożeń, najlepszych praktyk w zakresie postępowania z wrażliwymi danymi i promowanie kultury świadomego bezpieczeństwa to podstawowe kroki w celu zapobiegania nieumyślnym naruszeniom danych lub niewłaściwemu obchodzeniu się z nimi.
 • Regularne audyty danych i mechanizmy monitorowania: Wdrożenie regularnych audytów danych i mechanizmów monitorowania ma kluczowe znaczenie w DLP dla logistyki. Przeprowadzanie okresowych ocen i audytów pomaga w identyfikowaniu słabych punktów, wykrywaniu anomalii i proaktywnym reagowaniu na potencjalne luki w zabezpieczeniach lub zagrożenia.

Technologie i narzędzia DLP w logistyce

Istnieją różne oprogramowania i technologie, które mogą być specjalnie dostosowane do DLP w logistyce, oferując rozwiązania do szyfrowania, monitorowania, kontroli dostępu i wykrywania zagrożeń w celu ochrony wrażliwych danych w sieci logistycznej.

Oprogramowanie DLP to rozwiązanie zabezpieczające, które pomaga organizacjom identyfikować, monitorować i zapobiegać potencjalnym naruszeniom lub wyciekom danych. Działa poprzez monitorowanie wykorzystania danych, zarówno w spoczynku, jak i w tranzycie, w celu wykrycia wszelkich podejrzanych działań lub prób przeniesienia poufnych informacji poza sieć. Oprogramowanie DLP stosuje zasady i reguły zdefiniowane przez organizację w celu zapewnienia zgodności i zapobiegania utracie danych, zarówno przypadkowej, jak i celowej, poprzez monitorowanie aktywności punktów końcowych, ruchu sieciowego i przechowywania danych.

Dlaczego Safetica powinna być Twoim sprzymierzeńcem w zakresie bezpieczeństwa danych logistycznych?

Rozwiązania DLP Safetica oferują kompleksową ochronę danych dla Twojej firmy logistycznej, zapewniając niezrównane bezpieczeństwo bez zakłóceń.

Bezproblemowa integracja
Z łatwością wdrażaj Safetica w ramach istniejącej konfiguracji IT, zapewniając płynną integrację i zwiększone bezpieczeństwo danych bez obaw o kompatybilność.

Stała ochrona
Technologia Safetica zapewnia spójne bezpieczeństwo danych, opierając się próbom ominięcia DLP nawet w przypadku zaszyfrowanych lub zarchiwizowanych plików, rozszerzając ochronę na wszystkie nowe dokumenty i transfery plików.

Elastyczne rozwiązania
Wybierz instalację lokalną zapewniającą kontrolę i bezpieczeństwo lub hosting w chmurze zapewniający elastyczność i skalowalność.

Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa

 • Skanowanie wrażliwych danych: Wykrywa i klasyfikuje dane za pomocą inspekcji zawartości, umożliwiając kompleksowe audyty i analizę ryzyka.
 • Zarządzanie ryzykiem: Identyfikuje ryzyko wewnętrzne, szybko wykrywa i powiadamia o zagrożeniach oraz łagodzi je, zarządzając cyfrową przestrzenią roboczą i eliminując potencjalne zagrożenia.
 • Alerty edukacyjne: Przypomina pracownikom o wytycznych dotyczących bezpieczeństwa lub blokuje ryzykowne działania, zapewniając kulturę odpowiedzialności za dane.

Chcesz wzmocnić środki bezpieczeństwa danych w swojej firmie logistycznej? Zobacz Safetica w akcji, rezerwując spersonalizowaną prezentację produktu już dziś.

Skontaktuj się z nami i poznaj DLP od Safetica

Autorem tekstu jest Joanna Świerczyńska

Mateusz Piątek

Mateusz Piątek
senior product manager Safetica / Holm Security / Senhasegura

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną:
piatek.m@dagma.pl
532 570 255

Skuteczna ochrona przed wyciekiem danych

Sprawdź