23 marca 2023

Zabezpiecz dane firmy przed nielojalnym działaniem pracowników!

Firmy tak mocno koncentrują się na zewnętrznych zagrożeniach, że niemal całkowicie zapominają o ryzyku wewnętrznym. Wielu z nich zaczyna się martwić dopiero w obliczu pierwszej szkody. Mogą to być przejęcia klientów, technologii, receptur czy innych istotnych dla organizacji informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Aby uchronić firmę przed takimi sytuacjami należy zabezpieczyć organizację od strony prawnej oraz informatycznej.

Tajemnica przedsiębiorstwa to przewaga firmy. To wszelkie informacje, dzięki którym organizacja pozyskuje i utrzymuje klientów, tworzy konkurencyjne produkty i usługi, generalnie, zarabia pieniądze. Najczęściej do wycieku lub kradzieży danych firmy dochodzi w wyniku nieprzemyślanego lub złośliwego działania pracownika. Według badań US National Cyber Security Alliance aż 85% firm doświadcza naruszenia bezpieczeństwa danych, a średni koszt strat poniesionych w wyniku takiego naruszenia to około 150 000 USD. Aby uchronić firmę przed nielojalnym działaniem wewnętrznym warto zadbać o zwiększenie bezpieczeństwa firmowego know-how, dokumentów cyfrowych i baz danych, na podstawie których funkcjonuje i rozwija się przedsiębiorstwo. Jednym z zalecanych narzędzi jest rozwiązanie DLP (Data Loss Prevention) Safetica. Podczas budowania i prowadzenia własnej marki należy również zabezpieczyć firmę od strony prawnej.

Jak to zrobić?

Zobacz webinar “Jak zabezpieczyć dane firmy przed nieuczciwym pracownikiem” i dowiedz się jak kompleksowo zabezpieczyć się od strony prawnej i informatycznej.

Stronę prawną przybliży nam nasz gość Robert Solga - radca prawny, autor bloga „Jak walczyć z nieuczciwą konkurencją: tajemnica przedsiębiorstwa i zakaz konkurencji” dostępnego pod adresem www.tajemnica-przedsiebiorstwa.pl i podcastu Tajemnica Przedsiębiorstwa. Specjalizuje się w ochronie firm przed utratą przewagi konkurencyjnej, sporządzaniu i wdrażaniu polityki ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Reprezentuje klientów w postępowaniach cywilnych i karnych z zakresu ochrony przed nieuczciwą konkurencją, a także w innych sprawach gospodarczych. Wspólnik kancelarii prawnej Robert Solga i Wspólnicy z Katowic zajmującej się doradztwem prawnym dla przedsiębiorców, w tym również stałą obsługą prawną. Doświadczony trener – od 2005 roku prowadzi autorskie szkolenia o tematyce prawnej, przede wszystkim z zakresu tajemnicy przedsiębiorstwa, zakazu konkurencji i odpowiedzialności członków zarządów.

O możliwościach zabezpieczeń od strony informatycznej opowie Mateusz Piątek - senior product manager oraz certyfikowany trener Safetica. Posiada obszerną wiedzę na temat cyberbezpieczeństwa zarówno dla użytkowników domowych oraz dla średnich i dużych przedsiębiorstw. W DAGMA Bezpieczeństwo IT pracuje od 2018 roku, w której zajmuje się kierowaniem, planowaniem i zarzadzaniem Safetica oraz Holm Security w Polsce.

Podczas webinaru dowiesz się:

  • Czym jest tajemnica przedsiębiorstwa?
  • Co może zrobić przedsiębiorca, aby zapobiec nieuczciwym praktykom powodującym utratę kontrahentów?
  • Jak zabezpieczyć firmę się od strony prawnej przed takimi działaniami?
  • Jak zabezpieczyć się od strony informatycznej przed takimi działaniami?
  • Co to jest narzędzie DLP Safetica i jak może pomóc w ochronie danych osobowych?

Zobacz webinar i zabezpiecz dane firmy przed nielojalnym działaniem pracowników!

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

 

Robert Solga
Radca prawny
robert.solga@solga.pl
+48 604 239 125

 

Mateusz Piątek
senior product manager Safetica
piatek.m@dagma.pl
+48 532 570 255

Autorem tekstu jest Joanna Świerczyńska

Mateusz Piątek

Mateusz Piątek
senior product manager Safetica / Holm Security / Senhasegura

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną:
piatek.m@dagma.pl
532 570 255

Skuteczna ochrona przed wyciekiem danych

Sprawdź