2 stycznia 2022

Safetica ONE - Moduł Enterprise - najważniejsze korzyści

Moduł Safetica ONE Enterprise służy do identyfikacji zagrożeń, szkolenia pracowników oraz zapobiegania błędom ludzkim i działaniom złośliwym w celu ochrony danych. Stanowi połączenie analityki, klasyfikacji i zapobiegania utracie danych (DLP) oraz ochrony przed zagrożeniami dla informacji poufnych, tworząc bezpieczne środowisko z zachowaniem odpowiedniej wydajności operacji biznesowych.

  • Zachowaj pełną kontrolę nad przesyłaniem danych wrażliwych oraz zagrożeniami wewnętrznymi w oparciu o analizę zachowań i kontrolę treści.
  • Uzyskuj regularne raporty dotyczące bezpieczeństwa oraz powiadomienia o incydentach w czasie rzeczywistym.
  • Korzystaj z bezpiecznych stref dla uproszczonego bezpieczeństwa danych na poziomie ogólnym.
  • Twórz kopie danych w tle które wyciekły, aby dysponować materiałem dowodowym w przypadku ewentualnego śledztwa.

Ustalaj jasne zasady dla wszystkich użytkowników i kanałów danych

Ustalaj zasady bezpieczeństwa dla poszczególnych grup lub osób. Wybieraj pożądane przepływy pracy z uwzględnieniem konfigurowalnych działań: od kontroli w tle, przez powiadomienia dla użytkowników do restrykcyjnego blokowania.

Wykrywaj potencjalne zagrożenia i analizuj ryzyko wewnętrzne

Reaguj na zagrożenia jeszcze przed wystąpieniem poważnego incydentu dzięki wczesnej detekcji nieprawidłowości zachowań i zagrożeń dla przepływu danych w Twojej organizacji. W platformie Safetica ONE zastosowano zaawansowaną klasyfikację treści i technologię OCR do wykrywania danych wrażliwych w plikach obrazów i zeskanowanych dokumentach PDF.

Upoważniaj pracowników do obsługi danych wrażliwych

Wyświetlaj pracownikom powiadomienia szkoleniowe, gdy występuje ryzyko naruszenia zasad, aby dać im możliwość uzyskania informacji lub podjęcia decyzji. Egzekwuj konkretne procesy, aby chronić najbardziej wartościowe dane.

Sprawuj kontrolę nad wszystkimi urządzeniami działającymi w trybie on-line i off-line

Ograniczaj użytkowanie przenośnych urządzeń peryferyjnych lub niezatwierdzonych nośników danych. Kontroluj firmowe urządzenia mobilne i śledź dane wysyłane z pakietu Microsoft 365. Platforma Safetica pozostaje w pełni aktywna niezależnie od stanu połączenia sieciowego. Wszystkie gromadzone rekordy są synchronizowane po przywróceniu połączenia.

Pobierz ulotkę

Mateusz Piątek

Mateusz Piątek
senior product manager Safetica / Holm Security / Senhasegura

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną:
piatek.m@dagma.pl
532 570 255

Skuteczna ochrona przed wyciekiem danych

Sprawdź