31 maja 2024

7 najlepszych praktyk ochrony danych w chmurze

Zmiany w zakresie wdrażania technologii i modelu pracy zwiększyły nacisk na ochronę zasobów cyfrowych, ponieważ objęły zarówno urządzenia końcowe, jak i aplikacje chmurowe. Równoważenie kontroli i bezpieczeństwa w tym ewoluującym środowisku stanowi kluczowe wyzwanie. Ochrona poufnych informacji przechowywanych, przetwarzanych i przesyłanych w chmurze, skuteczna strategia bezpieczeństwa danych w chmurze. Przestrzegając tych najlepszych praktyk, nie tylko zapobiegasz potencjalnym naruszeniom danych, ale także kładziesz podwaliny pod sukces i zapewniasz bezpieczeństwo swoich zasobów danych:

1. WDROŻENIE SILNEGO UWIERZYTELNIANIA I KONTROLI DOSTĘPU

Wdrożenie silnych mechanizmów uwierzytelniania, takich jak uwierzytelnianie wieloskładnikowe, kontrola dostępu oparta na rolach i podejście Zero Trust, pomaga zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi do zasobów w chmurze.

Winowajcy: słabe hasła, skradzione dane uwierzytelniające i zagrożenia wewnętrzne.

Chociaż silne uwierzytelnianie ma kluczowe znaczenie, poleganie wyłącznie na nim nie zapewni wystarczającej ochrony przed zaawansowanymi zagrożeniami. Konieczne jest uzupełnienie uwierzytelniania innymi środkami bezpieczeństwa, takimi jak szyfrowanie i ciągłe monitorowanie.

2. SZYFROWANIE DANYCH ZARÓWNO PODCZAS PRZESYŁANIA, JAK I PRZECHOWYWANIA

Szyfrowanie danych gwarantuje, że nawet jeśli nieupoważnione strony je przechwycą, nie będą mogły ich odczytać ani niewłaściwie wykorzystać bez odpowiedniego klucza deszyfrującego. Organizacje powinny stosować techniki szyfrowania, takie jak szyfrowanie danych w spoczynku, szyfrowanie danych w tranzycie i szyfrowanie typu end-to-end, aby chronić dane na wszystkich etapach ich cyklu życia w chmurze.

Winowajcy: ataki typu man-in-the-middle, przechwytywanie danych podczas transmisji i nieautoryzowany dostęp do przechowywanych danych.

Szyfrowanie zapewnia solidną ochronę, ale powinno być częścią kompleksowej strategii bezpieczeństwa, która obejmuje kontrolę dostępu, klasyfikację danych i regularne oceny bezpieczeństwa.

3. KORZYSTANIE Z USŁUG BEZPIECZEŃSTWA W CHMURZE I ROZWIĄZAŃ DLP

Usługi bezpieczeństwa w chmurze oferują specjalistyczne rozwiązania zaprojektowane w celu sprostania wyjątkowym wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem przetwarzania w chmurze. Usługi te obejmują natywne dla chmury narzędzia bezpieczeństwa, platformy analizy zagrożeń oraz systemy zarządzania incydentami i zdarzeniami bezpieczeństwa.

Rozwiązania Data Loss Prevention (DLP) odgrywają kluczową rolę w zapobieganiu wyciekom danych i nieautoryzowanym ujawnieniom poprzez monitorowanie, wykrywanie i egzekwowanie zasad bezpieczeństwa dotyczących wrażliwych danych w chmurze.

Dedykowane rozwiązania DLP, takie jak Safetica, oferują zaawansowane możliwości identyfikacji, monitorowania i ochrony wrażliwych danych w środowiskach chmurowych.

Winowajcy: wyciek danych, naruszenia zgodności i zagrożenia wewnętrzne.

Podczas gdy niektóre platformy chmurowe oferują zintegrowane funkcje DLP, dedykowane oprogramowanie DLP jest lepszym rozwiązaniem, ponieważ zapewnia kompleksowy zasięg i opcje dostosowywania.

Wskazówka: Dzięki Safetica, naszemu rozwiązaniu DLP opartemu na chmurze, organizacje mogą chronić swoje dane w chmurze, jednocześnie ciesząc się elastycznością wdrożenia opartego na chmurze.

4. INTEGRACJA ROZWIĄZAŃ TYPU CLOUD ACCESS SECURITY BROKER (CASB)

Rozwiązania CASB działają jako pośrednicy między użytkownikami a usługami w chmurze, zapewniając widoczność, kontrolę i bezpieczeństwo aplikacji i danych w chmurze. CASB ułatwiają bezpieczne wdrażanie chmury poprzez egzekwowanie zasad bezpieczeństwa, wykrywanie i łagodzenie zagrożeń bezpieczeństwa w chmurze oraz zapewnianie zgodności z wymogami regulacyjnymi.

Winowajcy: brak wglądu w wykorzystanie aplikacji w chmurze, trudność w utrzymaniu spójnego egzekwowania zasad w środowiskach chmurowych, obawy dotyczące zgodności z przepisami, konieczność połączenia z Internetem.

Kluczowe funkcje rozwiązań CASB obejmują wykrywanie i ocenę aplikacji w chmurze, kontrolę ochrony danych, monitorowanie aktywności użytkowników i integrację analizy zagrożeń. Jednak ze względu na ograniczenia CASB, konieczne jest połączenie funkcjonalności CASB z DLP dla punktów końcowych, aby zapewnić pełną ochronę przed wyciekiem danych.

5. REGULARNE MONITOROWANIE I AUDYTOWANIE ŚRODOWISK CHMUROWYCH

Ciągłe monitorowanie i audytowanie środowisk chmurowych pomaga szybko wykrywać i reagować na incydenty bezpieczeństwa i naruszenia zasad. Organizacje powinny przeprowadzać okresowe testy penetracyjne, oceny podatności i audyty bezpieczeństwa w celu oceny stanu bezpieczeństwa swojej infrastruktury i aplikacji w chmurze.

Winowajcy: nieautoryzowany dostęp, naruszenia danych i błędy konfiguracji.

Podczas gdy narzędzia monitorujące zapewniają cenny wgląd w bezpieczeństwo chmury, organizacje powinny również priorytetowo traktować proaktywne wyszukiwanie zagrożeń, planowanie reagowania na incydenty i automatyzację zabezpieczeń, aby skutecznie ograniczać ryzyko.

6. ZAPEWNIENIE WIDOCZNOŚCI W ŚRODOWISKACH WIELOCHMUROWYCH

Ujednolicona widoczność pozwala organizacjom uzyskać całościowy wgląd w infrastrukturę chmurową, aplikacje i dane w różnych modelach wdrażania.

Winowajcy: shadow IT, nieautoryzowane wykorzystanie chmury i dostęp do zasobów chmurowych.

Chociaż przyjęcie strategii wielochmurowej zapewnia elastyczność i skalowalność, wprowadza również złożoność i wyzwania związane z bezpieczeństwem. Narzędzia ujednoliconej widoczności umożliwiają organizacjom centralne zarządzanie zasadami bezpieczeństwa, kontrolą dostępu i wymogami zgodności w różnych środowiskach chmurowych.

7. TRAINING EMPLOYEES ON CLOUD SECURITY BEST PRACTICES

Szkolenia pracowników i programy uświadamiające odgrywają kluczową rolę we wspieraniu kultury świadomego bezpieczeństwa i zmniejszaniu ryzyka błędów ludzkich i zagrożeń wewnętrznych.

Winowajcy: Ataki phishingowe, inżynieria społeczna oraz niedbali lub nieświadomi pracownicy.

Podczas gdy rozwiązania technologiczne zapewniają podstawową kontrolę bezpieczeństwa, błąd ludzki pozostaje istotnym czynnikiem ryzyka. Regularne sesje szkoleniowe, symulowane ćwiczenia phishingowe i kampanie uświadamiające w zakresie bezpieczeństwa pomagają edukować pracowników na temat potencjalnych zagrożeń i najlepszych praktyk w zakresie ochrony wrażliwych danych.

Włączając te najlepsze praktyki do działań związanych z ochroną danych w chmurze, można poprawić stan bezpieczeństwa organizacji i wzmocnić dane przed ewoluującymi zagrożeniami, zapewniając solidną ochronę w dzisiejszym dynamicznym cyfrowym krajobrazie.

Safetica - Twój zaufany partner w ochronie danych w chmurze

Poruszanie się w środowisku ochrony danych w chmurze wymaga niezawodnego partnera, na którego można liczyć. Safetica jest gotowa być takim sprzymierzeńcem, oferując pakiet dedykowanych rozwiązań Data Loss Prevention (DLP) zaprojektowanych w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa w chmurze.

W Safetica rozumiemy niuanse środowisk chmurowych. Nasze zaawansowane oprogramowanie DLP oferuje kontrolę dostępu, szyfrowanie i monitorowanie w czasie rzeczywistym, aby chronić dane na każdym etapie ich podróży.

Safetica zapewnia wdrożenie przyjazne dla użytkownika: Nasze rozwiązania zostały zaprojektowane z myślą o łatwej implementacji, minimalizując problemy z kompatybilnością i zapewniając szybkie wdrożenie w istniejącej infrastrukturze IT.

Trwałe bezpieczeństwo danych: Trwałe klasyfikacje danych Safetica są odporne na próby ominięcia DLP, rozszerzając ochronę nawet na zarchiwizowane lub zaszyfrowane pliki.

Kompleksowa ochrona: Rozwiązania DLP Safetica zapewniają kompleksową ochronę, gwarantując, że wrażliwe dane pozostaną poufne, integralne i dostępne przez cały cykl ich życia w chmurze.

Elastyczne opcje: Dostosuj swoją strategię bezpieczeństwa dzięki elastycznym opcjom wdrażania Safetica, niezależnie od tego, czy wolisz instalację lokalną dla maksymalnej kontroli, czy hosting w chmurze dla większej elastyczności i skalowalności.

Zobacz Safetica w akcji, rezerwując spersonalizowaną prezentację produktu już dziś.

Sprawdź!

Autorem tekstu jest Joanna Świerczyńska

Mateusz Piątek

Mateusz Piątek
senior product manager Safetica / Holm Security / Senhasegura

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną:
piatek.m@dagma.pl
532 570 255

Skuteczna ochrona przed wyciekiem danych

Sprawdź