10 kwietnia 2024

Przygotowanie do zgodności z Data Act

Ustawa o danych wprowadza nowe standardy w branży przetwarzania danych, kładąc nacisk na większą kontrolę klientów nad ich danymi oraz na otwartość i konkurencyjność rynku. Rozporządzenie weszło w życie w grudniu 2023 roku, a przepisy zaczną obowiązywać w drugiej połowie 2025 roku. W tym okresie legislacyjnym przedsiębiorstwa stają przed koniecznością dostosowania się do nowych kryteriów w swoich operacjach, obsłudze danych i strukturach zgodności. Stanowi to okazję dla firm do wprowadzania innowacji, optymalizacji i dostosowywania swoich modeli biznesowych. Jak się do tego przygotować?

Zgodność z ustawą o danych wymaga proaktywnego podejścia do zarządzania danymi, przejrzystości i bezpieczeństwa. Wcześniejsze przygotowanie i wdrożenie niezbędnych zmian w organizacji ułatwi płynniejsze dostosowanie się do przepisów.

Oto kilka kroków, które organizacje mogą podjąć przed wejściem w życie ustawy o danych osobowych:

Opis kategorii danych: Sprawdzić rodzaje danych, które firma generuje, zbiera i przetwarza. Następnie ustalenie kategorii i zestawów danych, aby zrozumieć ich wpływ na zgodność z ustawą o danych.

Przegląd wewnętrznych polityk dotyczących danych: Ocena i sprawdzenie istniejących zasad i polityk dotyczących danych w organizacji, aby dostosować je do wytycznych określonych w Data Act. Zapewni to jasność w zakresie udostępniania, ochrony i praw dostępu do danych.

Mapowanie danych i dokumentacja: Przeprowadzenie kompleksowego mapowania danych w celu śledzenia przepływu danych w systemach. Utrzymanie jasnej i aktualnej dokumentacji źródeł danych, procesów i lokalizacji przechowywania, aby zapewnić przejrzystość i zgodność.

Bezpieczeństwo danych i kontrola dostępu: Wzmocnienie środków bezpieczeństwa danych w celu ochrony informacji wrażliwych i zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi. Wdrożenie solidnych mechanizmów kontroli dostępu (Zero Trust Approach), protokoły szyfrowania i mechanizmów ochrony danych, aby dostosować się do wymogów bezpieczeństwa określonych w ustawie o danych. Pomocne może być silne rozwiązanie zapobiegające utracie danych.

Szkolenie i podnoszenie świadomości: Edukacja pracowników w zakresie konsekwencji ustawy o danych i ich roli w zapewnieniu zgodności z przepisami. Zapewnienie szkoleń na temat bezpieczeństwa, przetwarzania i prywatności danych.

Partnerstwa zewnętrzne: Współpraca z partnerami zewnętrznymi, dostawcami i interesariuszami w celu zapewnienia zgodności w całym łańcuchu danych. Przegląd i zmiany umów, w celu zgodności z nowymi wymaganiami oraz zapewnieniu wspólnej odpowiedzialności za ochronę danych i sprawiedliwy dostęp.

Porady eksperta: Zwrócenie się o wskazówki do doradców prawnych lub ekspertów ds. ochrony danych. Ich wiedza może dostarczyć cennych spostrzeżeń i pomóc usprawnić przestrzeganie przepisów.

Rola Safetica w zapewnieniu zgodności z ustawą o danych osobowych

Rozwiązania DLP Safetica pomagają firmom w zarządzaniu ryzykiem związanym z udostępnianiem danych, zapewniając bezpieczny transfer informacji między dostawcami i chroniąc przed nielegalnym dostępem do nich. Dzięki funkcjom szyfrowania, monitorowania i kontroli dostępu Safetica umożliwia firmom wzmocnienie protokołów zarządzania danymi zgodnie ze standardami ustawy o danych.

Ponadto Safetica zapewnia nieocenione wskazówki i zasoby szkoleniowe, aby pomóc organizacjom w poruszaniu się po zawiłościach ustawy o danych. Oferując kompleksowe materiały edukacyjne i wsparcie ekspertów, Safetica umożliwia firmom kultywowanie kultury odpowiedzialności za dane i zgodności z przepisami wśród pracowników.

Współpraca między firmami a kompleksowymi rozwiązaniami w zakresie ochrony danych, takimi jak Safetica, toruje drogę do bezpiecznej, innowacyjnej i zgodnej z przepisami przyszłości w gospodarce UE opartej na danych.

Dowiedz się wiecej o Safetica

Autorem tekstu jest Joanna Świerczyńska

Mateusz Piątek

Mateusz Piątek
senior product manager Safetica / Holm Security / Senhasegura

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną:
piatek.m@dagma.pl
532 570 255

Skuteczna ochrona przed wyciekiem danych

Sprawdź