8 maja 2024

Prognozy Safetica dotyczące ochrony danych w 2024 roku

Aby zajrzeć w przyszłość ochrony danych, zebraliśmy spostrzeżenia od zespołu ekspertów Safetica, w tym analityków cyberbezpieczeństwa, menedżerów produktów i specjalistów ds. prywatności danych. Od rozwoju rozwiązań opartych na chmurze po zbliżające się zagrożenia stwarzane przez sztuczną inteligencję - nasi eksperci ujawnili trendy i wyzwania, które czekają nas w 2024 roku.

Prognoza 1.:
Firmy przejdą na rozwiązania do ochrony danych oparte na chmurze

W 2024 r. oczywistą preferencją będą rozwiązania do ochrony danych oparte na chmurze. Przejście to wynika z potrzeby zwiększonej dostępności, skalowalności i bezpieczeństwa, przy jednoczesnym zaspokajaniu potrzeb firm w świecie cyfrowym.

Oto, dlaczego ta zmiana ma kluczowe znaczenie, z jakich powodów organizacje wybierają rozwiązania oparte na chmurze i w jaki sposób są one zgodne z nowoczesnymi strategiami ochrony danych:

Dostępność i skalowalność

 • Oparte na chmurze rozwiązania do ochrony danych zapewniają łatwy dostęp do danych z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, umożliwiając w ten sposób wydajną pracę zespołów w różnych lokalizacjach.
 • Skalowalność pozwala firmom dostosować środki ochrony danych do zmieniających się potrzeb, niezależnie od tego, czy wynika to z rozwoju, czy zmieniających się wymogów regulacyjnych.

Ulepszone funkcje bezpieczeństwa

 • Dostawcy usług w chmurze inwestują znaczne środki w zabezpieczenia, w tym szyfrowanie, wykrywanie zagrożeń i kontrolę dostępu, dzięki czemu zapewniają solidną ochronę przed cyberzagrożeniami.
 • Regularne aktualizacje i poprawki utrzymują aktualność środków bezpieczeństwa, zmniejszając przy tym ryzyko wystąpienia luk w zabezpieczeniach.

Usprawniona zgodność z przepisami

 • Rozwiązania chmurowe często mają wbudowane funkcje zgodności z przepisami, dzięki czemu pomagają firmom w przestrzeganiu przepisów branżowych, takich jak RODO, DORA, NIS2, PCI-DSS lub ISO 27001.
 • Zautomatyzowane kontrole zgodności i raportowanie upraszczają proces audytu, oszczędzając czas i zasoby firm.

Zagrożenia związane z przechowywaniem danych w chmurze

 • Naruszenia danych: słabe kontrole dostępu i błędne konfiguracje mogą doprowadzić do nieautoryzowanego dostępu do poufnych danych. Przykłady: nieautoryzowany dostęp do zasobów w chmurze, naruszone dane uwierzytelniające użytkowników.
 • Utrata i uszkodzenie danych: złośliwe oprogramowanie, błędy ludzkie i awarie sprzętu mogą skutkować trwałą utratą danych. Przykłady: przypadkowe usunięcie krytycznych danych, cyberataki takie jak ransomware.
 • Naruszenia zgodności: nieprzestrzeganie przepisów może prowadzić do konsekwencji prawnych i finansowych. Przykłady: nieprzestrzeganie RODO, DORA lub nowej europejskiej ustawy o danych.

Prognoza 2.:
Shadow IT będzie nadal stanowić rosnące zagrożenie dla bezpieczeństwa danych

W 2024 r. spodziewamy się gwałtownego wzrostu rozpowszechnienia shadow IT w organizacjach, co będzie stanowiło poważne wyzwanie dla bezpieczeństwa i prywatności danych. Trend ten pojawia się, gdy pracownicy szukają narzędzi lub rozwiązań, które nie są dostarczane przez infrastrukturę IT ich firmy, np. ze względu na wygodę lub wydajność.

Shadow IT odnosi się do korzystania z nieautoryzowanego oprogramowania, aplikacji lub urządzeń w organizacji bez wiedzy lub zgody działu IT. Konkretne przykłady obejmują pracowników korzystających z osobistych aplikacji do przesyłania wiadomości, takich jak WhatsApp lub Telegram, do komunikacji służbowej, przechowujących dokumenty firmowe w osobistych usługach przechowywania w chmurze, takich jak Dropbox, lub korzystających z niezatwierdzonych aplikacji do zadań, takich jak zarządzanie projektami lub projektowanie graficzne.

Oto zestawienie tego, co oznacza pojawienie się shadow IT i jak sobie z nim poradzić:

Zagrożenia związane z shadow IT

 • Zagrożenia dla bezpieczeństwa danych. Na przykład: pracownicy korzystający z niezatwierdzonych urządzeń osobistych lub oprogramowania mogą narazić dane firmowe na ryzyko, takie jak wycieki danych z powodu nieodpowiednich zabezpieczeń lub dostępu z niezabezpieczonych sieci.
 • Wpływ na zgodność z przepisami: przykłady obejmują przechowywanie poufnych informacji o klientach na osobistych kontach w chmurze, co może naruszać przepisy dotyczące prywatności danych, takie jak RODO, HIPAA lub CCPA i narazić organizację na kary prawne.

Ograniczanie ryzyka związanego z niezatwierdzonymi zasobami IT

 • Wdrożenie kompleksowego programu bezpieczeństwa danych w chmurze jest niezbędne do przeciwdziałania zagrożeniom związanym z shadow IT. Obejmuje to wdrożenie rozwiązań zapobiegających utracie danych (DLP) w celu monitorowania i kontrolowania przepływu wrażliwych danych.
 • Zwiększanie świadomości zagrożeń wewnętrznych poprzez szkolenia i edukację pracowników pomaga wspierać kulturę świadomości bezpieczeństwa i zachęca do przestrzegania zasad IT.
 • Regularne audyty i monitorowanie aktywności sieciowej mogą pomóc w identyfikacji nieautoryzowanych aplikacji i urządzeń, umożliwiając szybką interwencję i ograniczenie ryzyka.
 • Sensowne dla organizacji może być ustalenie ograniczeń i reguł dotyczących urządzeń osobistych poprzez wdrożenie polityki BYOD (bring your own device).
 • Oprogramowanie DLP, takie jak Safetica  ma kluczowe znaczenie dla monitorowania przepływu wrażliwych danych i zapobiegania wyciekom przez nieautoryzowane kanały. DLP zapewnia, że zasady ochrony danych są konsekwentnie egzekwowane, niezależnie od tego, skąd pracownicy pracują.

Prognoza 3.:
Organizacje będą musiały skupić się na przeciwdziałaniu zagrożeniom związanym ze sztuczną inteligencją

W 2024 r. przewiduje się rosnący krajobraz zagrożeń wynikających ze sztucznej inteligencji, stwarzający nowe wyzwania dla bezpieczeństwa danych i prywatności.

Sztuczna inteligencja, w tym modele językowe takie jak ChatGPT, ma zdolność generowania bardzo przekonującego, podobnego do ludzkiego tekstu, dźwięku i obrazu. Złośliwe podmioty mogą wykorzystywać sztuczną inteligencję do różnych niecnych celów, w tym do tworzenia przekonujących wiadomości phishingowych, szerzenia dezinformacji i oszukiwania niczego niepodejrzewających osób w celu ujawnienia poufnych informacji poprzez podszywanie się pod legalne podmioty lub osoby.

Oto bliższe spojrzenie na ten wyłaniający się trend i sposób, w jaki organizacje mogą się chronić:

Ograniczanie generatywnych zagrożeń związanych ze sztuczną inteligencją

 • Organizacje mogą ograniczyć ryzyko stwarzane przez sztuczną inteligencję poprzez połączenie kontroli technicznych, szkoleń pracowników i środków zgodności.
 • Wdrożenie solidnych rozwiązań bezpieczeństwa poczty elektronicznej, przeprowadzanie regularnych szkoleń w zakresie świadomości phishingu i wykorzystanie technologii wykrywania zagrożeń opartych na sztucznej inteligencji może pomóc w wykrywaniu i łagodzeniu wpływu złośliwych treści generowanych przez AI.

Zgodność z wymogami prawnymi

 • Ze względu na wysokie ryzyko związane z technologiami sztucznej inteligencji, organy regulacyjne dostosowują przepisy i uchwalają nowe prawa, aby rozwiązać te problemy.
 • Przykładowo ustawa EU AI Act ma na celu uregulowanie rozwoju i wykorzystania systemów sztucznej inteligencji w UE, wraz z przepisami zapewniającymi przejrzystość, odpowiedzialność i bezpieczeństwo.

Prognoza 4.:
Sztuczna inteligencja będzie pomagać w monitorowaniu zagrożeń wewnętrznych

Przewidujemy rosnącą zależność od sztucznej inteligencji w celu zwiększenia możliwości wykrywania zagrożeń wewnętrznych w organizacjach. Wykorzystując moc AI, organizacje mogą ograniczyć ryzyko związane z zagrożeniami wewnętrznymi.

Oto, w jaki sposób sztuczna inteligencja odegra kluczową rolę w bezpieczeństwie danych:

Czym są zagrożenia wewnętrzne?

 • Zagrożenia wewnętrzne to działania podejmowane przez pracowników, wykonawców lub partnerów, którzy nadużywają dostępu do poufnych informacji w złośliwych celach lub nieumyślnie wyrządzają szkody organizacji.
 • Wykrywanie zagrożeń wewnętrznych wymaga proaktywnego monitorowania wzorców zachowań użytkowników i identyfikowania odchyleń wskazujących na podejrzaną lub nieautoryzowaną aktywność.

Rola sztucznej inteligencji w rozpoznawaniu zagrożeń wewnętrznych

 • Algorytmy uczenia maszynowego doskonale radzą sobie z analizą ogromnych ilości danych w celu identyfikacji anomalii i wzorców w zachowaniu użytkowników.
 • Wykorzystując analitykę opartą na sztucznej inteligencji, rozwiązania te mogą ostrzegać o subtelnych zmianach w zachowaniu użytkowników, takich jak nietypowe wzorce dostępu, nieautoryzowane transfery danych lub próby ominięcia kontroli bezpieczeństwa, które mogą sygnalizować zagrożenia wewnętrzne.

Korzyści z wykrywania zagrożeń wewnętrznych opartych na sztucznej inteligencji

 • Wczesne wykrywanie: algorytmy sztucznej inteligencji mogą identyfikować zagrożenia wewnętrzne na ich wczesnych etapach, umożliwiając organizacjom podejmowanie proaktywnych działań w celu ograniczenia ryzyka przed jego eskalacją.
 • Zmniejszenie liczby fałszywych alarmów: analiza informacji kontekstowych i korelacja wielu punktów danych przez rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji pozwalają zminimalizować liczbę fałszywych alarmów, a co za tym idzie - umożliwia zespołom ds. bezpieczeństwa skupienie się na prawdziwych zagrożeniach.
 • Krótszy czas reakcji: analityka oparta na sztucznej inteligencji pozwala na szybkie wykrywanie i reagowanie na nie. To pomaga organizacjom łagodzić potencjalne szkody i minimalizować wpływ na działalność biznesową.

Jak Safetica może pomóc w zabezpieczaniu danych podczas pracy ze sztuczną inteligencją?

Podczas korzystania z narzędzi AI Safetica oferuje niezbędny środek bezpieczeństwa w celu ochrony krytycznych danych firmy, w tym poufnego kodu źródłowego i zasobów intelektualnych. Wdrażając rozwiązanie Safetica do zapobiegania utracie danych, można skutecznie wykrywać i ograniczać potencjalne zagrożenia związane z generatywnymi narzędziami AI.

Safetica zapewnia najnowocześniejsze środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych:

 • Blokowanie stron internetowych: korzystając z Safetica, możesz kontrolować i ograniczać dostęp do narzędzi AI na wszystkich urządzeniach użytkowników, zapobiegając wysyłaniu danych do zewnętrznych usług w chmurze, które wykorzystują możliwości AI (na przykład ChatGPT).
 • Ochrona schowka: Safetica jest wyposażona w funkcję blokowania kopiowania i wklejania poufnych informacji na dowolne platformy AI, gwarantując, że wszelkie nieautoryzowane próby przesyłania poufnych danych, takich jak kod źródłowy, zostaną szybko wykryte i udaremnione.

Wraz z rosnącym wykorzystaniem technologii sztucznej inteligencji ważne jest, aby firmy priorytetowo traktowały niezawodne rozwiązania zapobiegające utracie danych. Safetica zapewnia solidny system ochrony, który pozwala organizacjom proaktywnie identyfikować i ograniczać potencjalne ryzyko utraty danych w aplikacjach AI. Wdrażając Safetica, firmy mogą zapewnić ochronę poufnych informacji i umożliwić w ten sposób sprawne działanie z poczuciem pewności i zaufania.

Autorem tekstu jest Joanna Świerczyńska

Mateusz Piątek

Mateusz Piątek
senior product manager Safetica / Holm Security / Senhasegura

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną:
piatek.m@dagma.pl
532 570 255

Skuteczna ochrona przed wyciekiem danych

Sprawdź