4 lutego 2020

Ochrona danych w instytucjach publicznych - Case Study - Mazowsze

Ochrona danych w instytucjach publicznych

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej, przy pomocy której zarząd i marszałek województwa wykonują swoje zadania i kompetencje niezastrzeżone na rzecz sejmiku i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Zapewnia on realizację zadań przypisanych marszałkowi województwa, zarządowi województwa oraz sejmikowi województwa przez dostarczanie najwyższej jakości usług publicznych, celowe i efektywne gospodarowanie powierzonymi środkami, tak aby maksymalizować wartość dla obywateli na terenie województwa.

Ochrona DLP także dla urzędów

Ochrona danych zapewniana przez Safetica jest przydatna nie tylko dla firm, ale również dla jednostek samorządowych. Przykładem może być m.in. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, który wybrał wspomniane rozwiązanie w wyniku przetargu. Urząd zdecydował się na zakup „1 400 bezterminowych licencji systemu Safetica DLP wraz z wdrożeniem, szkoleniem pracowników, uruchomieniem systemu ochrony przed wyciekiem danych oraz wsparciem technicznym i serwisem producenta na okres 12 miesięcy (z opcją przedłużenia wsparcia technicznego do 36 miesięcy).” Z relacji przedstawiciela urzędu wynika, że wdrożenie, szkolenie oraz uruchomienie systemu zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny, a dostępne wsparcie techniczne ma najwyższy standard.

Pobierz jako PDF

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach:

Mateusz Piątek

Mateusz Piątek
senior product manager Safetica / Holm Security / Senhasegura

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną:
piatek.m@dagma.pl
532 570 255

Skuteczna ochrona przed wyciekiem danych

Sprawdź