16 kwietnia 2019

Ochrona danych pacjentów - Case Study - Centrum Onkologii w Bydgoszczy

Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy jest jedynym z najnowocześniejszych szpitali w Polsce. Prowadzi działalność zarówno medyczną jak i dydaktyczną. Na sukces szpitala ma wpływ wprowadzanie pionierskich rozwiązań w zakresie diagnostyki i opieki nad pacjentami. Placówka kładzie duży nacisk na wysoką jakość świadczonej pacjentom pomocy oraz ciągły rozwój i poszerzanie wachlarza swoich usług.

Kraj: Polska
Sektor: Medyczny

WYZWANIE: ochrona danych pacjentów

Ochrona danych pacjentów, w przypadku placówek medycznych, to priorytet - równie ważny - co jakość i skuteczność świadczonych usług. Centrum Onkologii w Bydgoszczy poszukiwało rozwiązania, które zagwarantuje kompleksową ochronę danych, zgodnie z wdrożonymi w placówce systemami bezpieczeństwa.

- Dbając o wysoką jakość obsługi pacjentów w Centrum Onkologii w Bydgoszczy, musimy mieć możliwość, w sposób świadomy i aktywny, chronić dane osobowe naszych pacjentów i pracowników. Szukaliśmy narzędzia, które pozwoli na bieżącą analizę działań pracowników i podjęcie reakcji w przypadku działań niezgodnych z wdrożoną w Centrum Onkologii polityką bezpieczeństwa.

Piotr Korowiecki
Specjalista ds. zarządzania Technologiami Informatycznymi

ROZWIĄZANIE: Safetica

Szukając rozwiązania do ochrony danych, Centrum Onkologii zwróciło uwagę na Safeticę. Konfigurację środowiska wirtualnego oraz instalację rozwiązania przeprowadzili samodzielnie administratorzy Centrum Onkologii. Testy narzędzia trwały 3 miesiące. Szpital analizował także inne rozwiązania DLP, ale ostatecznie wybór padł właśnie na Safeticę. Kluczowa okazała się możliwość tagowania całych zbiorów danych, a nie konkretnych plików. Przy tagowaniu nie ma konieczności definiowania fraz, które mogłyby zostać rozszy -frowane przez pracowników. Istotny okazał się również tryb audytora, umożliwiający monitorowanie aktywności użytkowników, analizę wykorzystania urządzeń oraz informacje nt. drukowania dokumentów.

W podjęciu decyzji o zakupie, znaczenie miała funkcjonalność nadawania konkretnych uprawnień osobom, które na co dzień monitorują pracę systemu. Po zakupie rozwiązania aktualizacją systemu do najnowszej wersji zajął się dział wsparcia technicznego DAGMA. Aktualizacja trwała ok 1 godziny

WNIOSKI PO WDROŻENIU

Po wdrożeniu - testowaniem funkcjonalności, instalacją oprogramowania na stacjach klienckich, dystrybucją ustawień i reguł bezpieczeństwa - zajęli się administratorzy sieci w Centrum Onkologii.

- Korzystaliśmy z usług wsparcia technicznego DAGMA tylko przy instalacji licencji i aktualizacji wersji po zakupie. Kontakt i operacje zdalne były bardzo profesjonalne. Wszyscy pracownicy firmy DAGMA są profesjonalistami.

Piotr Korowiecki
Specjalista ds. zarządzania Technologiami Informatycznymi

Pobierz jako PDF

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach:

Mateusz Piątek

Mateusz Piątek
senior product manager Safetica / Holm Security / Senhasegura

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną:
piatek.m@dagma.pl
532 570 255

Skuteczna ochrona przed wyciekiem danych

Sprawdź