28 listopada 2023

Jak zabezpieczyć dane w administracji publicznej?

Placówki administracji publicznej przechowują wiele poufnych informacji - od danych niejawnych po rejestry obywateli. Odkąd zostały przeniesione do elektronicznych serwisów Rzeczypospolitej Polskiej, są narażone na coraz liczniejsze cyberzagrożenia. Jakie to zagrożenia? Czy na pewno są one tak częste? I jak im zapobiegać? Tego dowiesz się z poniższego artykułu.

Wyobraź sobie, że ściśle tajne pliki rządowe są ujawniane siłom zewnętrznym bez pozwolenia. Nie jest to tylko scenariusz rodem z powieści szpiegowskich. To rzeczywiste wyzwanie, przed którym stoją agencje administracji publicznej. Gdy hakerzy uzyskują dostęp do wrażliwych danych państwowych, to narażają je na niebezpieczeństwo.

Statystyki dotyczące naruszeń danych w sektorze publicznym

Według Verizon 2023 Data Breach Investigations Report w zeszłym roku w sektorze publicznym zgłoszono 3273 incydentów, z czego 584 potwierdziły ujawnienie danych. Porównajmy to z zaledwie 525 incydentami w branży opieki zdrowotnej i około 1800 w sektorze finansowym i produkcyjnym. To znaczna liczba naruszeń, które zagroziły bezpieczeństwu informacji rządowych.

Najczęstsze wzorce naruszeń w sektorze publicznym to włamanie do systemu, utrata i kradzież zasobów oraz inżynieria społeczna. I chociaż można by pomyśleć, że zawsze odpowiedzialna za nie będzie osoba spoza organizacji, która próbuje ukraść dane rządowe, to w aż 30% incydentów rolę odgrywają podmioty wewnętrzne. Ta wewnętrzno-zewnętrzna dynamika komplikuje wyzwanie, jakim jest ochrona danych rządowych.

W jaki sposób te statystyki przekładają się na rzeczywiste scenariusze i rolę zapobiegania utracie danych w ochronie instytucji rządowych przed tego typu zagrożeniami?

Typowe taktyki w rządowych incydentach związanych z bezpieczeństwem danych

Jak na każdym polu bitwy, zrozumienie taktyki przeciwnika ma kluczowe znaczenie. Tylko w ten sposób można go przechytrzyć! W sferze naruszeń danych rządowych cyberprzestępcy stosują niezliczone strategie infiltracji bezpiecznych systemów. Przyjrzyjmy się niektórym z najczęstszych taktyk stosowanych przez cyberprzestępców:

Oszustwa phishingowe wymierzone w pracowników
Oszustwa phishingowe, choć wszechobecne, pozostają skuteczne. W tej metodzie cyberprzestępcy wysyłają przekonujące e-maile lub wiadomości, często podszywając się pod zaufane podmioty, aby oszukać pracowników rządowych. Kliknięcie złośliwych linków lub pobranie zainfekowanych plików może zagrozić bezpieczeństwu całego systemu. Często jest to zwykły błąd pracownika, który może mieć poważne konsekwencje.

Ataki typu ransomware
Ransomware polega na szyfrowaniu danych organizacji przez cyberprzestępcę, a następnie żądaniu okupu w zamian za klucz deszyfrujący. Ataki te mogą doprowadzić do zatrzymania całych systemów i wymagać kosztownych działań naprawczych, co czyni je powszechną i wpływową taktyką w przypadku naruszeń danych rządowych.

Zaawansowane trwałe zagrożenia (APT)
APT to wyrafinowane, długoterminowe cyberataki przeprowadzane zazwyczaj przez dobrze zorganizowane grupy hakerskie. Atakujący, po infiltracji systemów rządowych, ustanawiają trwałą obecność i pozostają niewykryci przez dłuższy czas podczas eksfiltracji wrażliwych danych lub prowadzenia działań szpiegowskich. Ataki APT są trudne do wykrycia i mogą powodować poważne szkody dla instytucji rządowych i ich bezpieczeństwa danych.

Hakowanie partnerów z sektora prywatnego
Partnerzy z sektora prywatnego współpracujący z rządem mogą mieć dostęp do poufnych danych sektora publicznego, a poprzez naruszenie ich systemu bezpieczeństwa haker może uzyskać dostęp do cennych informacji państwowych. Taka taktyka ujawnia zawiłości relacji między instytucjami rządowymi a ich partnerami.

Zagrożenia wewnętrzne
Zagrożenia wewnętrzne odnoszą się do incydentów, w których osoby z autoryzowanym dostępem do systemów rządowych niewłaściwie wykorzystują lub przetwarzają dane. Mogą obejmować zarówno celowy, jak i nieumyślny wyciek poufnych informacji przez udostępnianie dokumentów niejawnych nieupoważnionym stronom albo omyłkowe wysyłanie poufnych danych do niewłaściwych odbiorców.

Włamania na fizyczne serwery
Czasami tradycyjne podejście jest nadal skuteczne. Hakerzy identyfikują luki w przestarzałych serwerach fizycznych wykorzystywanych do przechowywania danych przez niektóre instytucje. Serwery te mogą mieć łatwe punkty wejścia, co czyni je atrakcyjnymi celami. Lekcja jest jasna: ochrona danych rządowych wykracza poza sferę cyfrową; liczy się również bezpieczeństwo fizyczne.

Najlepsze praktyki w zakresie cyberbezpieczeństwa dla organizacji rządowych

Poruszając się w ciągle zmieniającym się i zawsze aktywnym świecie cyberzagrożeń, administracja publiczna stanęła przed ważnym zadaniem: pozostaniem na szczycie ochrony swoich wrażliwych danych. Jakie podstawowe kroki i strategie może przyjąć, aby zapewnić bezpieczeństwo swoich informacji?

Kładź nacisk na szkolenie pracowników
Jak to mówią, "łańcuch jest tak mocny, jak jego najsłabsze ogniwo". Tym słabym ogniwem może być nieświadomy pracownik. Istotne jest, aby edukować ludzi od wewnątrz, jak rozpoznawać i zapobiegać naruszeniom danych.

Korzystaj z oprogramowania opartego na chmurze (bezpiecznie)
Odejście od fizycznych serwerów lokalnych na rzecz rozwiązań opartych na chmurze ma kluczowe znaczenie dla współczesnego cyberbezpieczeństwa rządowego. Dostawcy usług w chmurze oferują automatyczne kopie zapasowe i regularne aktualizacje, gwarantując w ten sposób bezpieczeństwo i dostępność krytycznych danych. Chociaż rozwiązania chmurowe zapewniają znaczące korzyści, ważne jest, aby zapewnić ich bezpieczne wdrożenie. Nie tylko minimalizuje to ryzyko naruszenia danych, ale także usprawnia operacje rządowe.

Wprowadź oprogramowania do obsługi zgłoszeń IT
Wraz z rosnącą liczbą działów i systemów w organizacjach rządowych oprogramowanie do obsługi zgłoszeń zapewnia zautomatyzowany mechanizm ustalania priorytetów i skutecznego rozwiązywania problemów technicznych. Gwarantuje to, że problemy są szybko rozwiązywane, potencjalnie zapobiegając eskalacji podatności w zabezpieczeniach. Takie proaktywne podejście nie tylko zwiększa ogólną wydajność, ale także zmniejsza ryzyko potencjalnych cyberzagrożeń.

Współpracuj tylko z bezpiecznymi firmami
Kiedy agencje rządowe współpracują z prywatnymi firmami, często dzielą się danymi, co może narazić je na dalsze ryzyko. Ważne jest, aby upewnić się, że partnerzy ci korzystają z bezpiecznych, dobrze chronionych systemów komputerowych. Należy wprowadzić wytyczne, aby sprawdzić, czy partnerzy stosują silne praktyki w zakresie cyberbezpieczeństwa w celu ochrony integralności udostępnianych danych.

Wdrażanie solidnych rozwiązań zapobiegania utracie danych (DLP)
Silne rozwiązanie DLP (Data Loss Prevention) jest podobne do czujnego strażnika przy bramie. Narzędzia DLP monitorują ruch danych, zapobiegają nieautoryzowanym dostępom i podejmowaniu przez pracowników niebezpiecznych zachowań. Wszystko to pomaga chronić wrażliwe informacje przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi.

Czym jest oprogramowanie DLP i jak może pomóc w ochronie danych?
Oprogramowanie DLP to technologia, która chroni wrażliwe dane poprzez monitorowanie i kontrolowanie dostępu. Może wykrywać nietypowe lub nieautoryzowane działania, zatrzymując naruszenia na ich drodze. Ważną cechą dobrego rozwiązania DLP są alerty w czasie rzeczywistym, umożliwiające personelowi IT podjęcie natychmiastowych działań. W przypadku wycieku danych czas ma kluczowe znaczenie, aby zapobiec dalszym szkodom.

Dowiedz się więcej: Istnieje różnica między zintegrowanymi i dedykowanymi systemami DLP. Z naszego artykułu porównującego te dwa systemy można się dowiedzieć, dlaczego tańsze zintegrowane systemy mogą mieć martwe punkty, podczas gdy bardziej zaawansowane DLP (takie jak Safetica) obejmują wszystkie podstawy.

Dlaczego Safetica jest najlepszym rozwiązaniem DLP dla instytucji rządowych?

Jeśli chodzi o wybór odpowiedniego rozwiązania Data Loss Prevention (DLP) dla instytucji rządowych, stawka jest wysoka. Safetica szczyci się tym, że jest silnym wyborem w zakresie bezpieczeństwa danych rządowych.

Oto kilka przykładów, dlaczego Safetica jest najlepszym rozwiązaniem DLP dla instytucji rządowych:

  1. Dostosowanie do potrzeb instytucji rządowych. Rozumiemy unikalne wymagania organizacji rządowych w zakresie bezpieczeństwa danych. Nasze rozwiązanie DLP można dostosować do konkretnych potrzeb, zapewniając, że dane rządowe pozostaną poufne i chronione.
  2. Szeroki zakres typów danych. Safetica oferuje kompleksową ochronę danych, obejmującą szeroki zakres typów danych: od osobowych po informacje niejawne.
  3. Wykrywanie zagrożeń w czasie rzeczywistym. Produkty DLP zapewniają natychmiastowe alerty w przypadku wystąpienia nietypowych działań, umożliwiając rządowemu personelowi IT szybkie reagowanie na potencjalne zagrożenia.
  4. Egzekwowanie zasad. Safetica egzekwuje zasady bezpieczeństwa, zapewniając, że dostęp do danych jest ograniczony tylko do upoważnionych osób.
  5. Bieżące wsparcie i aktualizacje. Safetica zapewnia stałe wsparcie i regularne aktualizacje, aby zawsze być o krok przed wciąż ewoluującymi cyberzagrożeniami.

Integrując oprogramowanie DLP Safetica ze swoją strategią bezpieczeństwa danych, możesz sprostać wszystkim wyzwaniom, przed którymi stoją obecnie rządy. Odkryj Safetica i chroń swoje dane przed naruszeniami i zagrożeniami wewnętrznymi bez wysiłku od pierwszego dnia.

Autorem tekstu jest Joanna Świerczyńska

Mateusz Piątek

Mateusz Piątek
senior product manager Safetica / Holm Security / Senhasegura

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną:
piatek.m@dagma.pl
532 570 255

Skuteczna ochrona przed wyciekiem danych

Sprawdź