14 czerwca 2023

Dlaczego instytucje opieki zdrowotnej powinny korzystać z DLP?

Branża opieki zdrowotnej digitalizuje i przechowuje wrażliwe dane, ryzyko cyberataków stało się zatem realnym problemem. Takie wrogie działania mogą nie tylko doprowadzić do kradzieży tożsamości pacjentów, jak również narazić placówki na kompromitację lub zamkniecie biznesu. Aby chronić informacje o pacjentach i zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi instytucje służby zdrowia muszą priorytetowo traktować narzędzia ochrony danych.

Placówki opieki zdrowotnej przetwarzają informacje, które określone są danymi wrażliwymi tj. pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne, przekonania światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, zdrowie, seksualność i orientacja seksualna. Dane te są bardzo i ważne w zakresie odpowiedzialności za zdrowie i życie pacjentów. Pomimo tego, wciąż podmioty medyczne ponoszą najwyższe średnie koszty naruszenia danych ochrony danych, które powoduje również naruszenie zagrożenia życia i zdrowia pacjentów.

Jakie są najważniejsze rodzaje danych, które organizacje opieki zdrowotnej muszą chronić?

 • Nazwiska i adresy pacjentów
 • Adresy e-mail
 • Numery kont, informacje o kartach kredytowych
 • Dokumentacja medyczna, diagnoza i informacje genetyczne
 • Dane dotyczące roszczeń i kosztów
 • Informacje o receptach
 • Odciski palców, siatkówki oka i głosu
 • Numery beneficjentów ubezpieczenia zdrowotnego
 • Dane zastrzeżone i własność intelektualna

Samo przestrzeganie przepisów nie wystarczy do ochrony poufnych informacji, ponieważ cyberprzestępcy wciąż znajdują nowe sposoby na wykorzystanie luk w systemach opieki zdrowotnej.

Dlaczego więc instytucje opieki zdrowotnej powinny korzystać z DLP?

Powód nr 1: zgodność z przepisami

Placówki medyczne muszą przestrzegać przepisów, takich jak ustawa o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych (HIPAA) oraz ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), aby chronić informacje o pacjentach.

Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), to amerykańska ustawa o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych, które stanowi, że świadczeniodawcy opieki zdrowotnej muszą upewnić się, że dane medyczne pacjentów są prywatne i bezpieczne. Wymaga środków bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem tych informacji.

General Data Protection Regulation (RODO), to ustawa o ochronie danych i prywatności, która wymaga od organizacji zapewnienia, że dane osobowe są gromadzone, wykorzystywane i udostępniane w odpowiedni sposób oraz że osoby fizyczne są informowane o tym, w jaki sposób ich dane są wykorzystywane. RODO ma zastosowanie do każdej organizacji, niezależnie od jej siedziby, która pracuje z danymi osobowymi osób znajdujących się w UE i nie ogranicza się do opieki zdrowotnej.

Safetica może nie tylko pomóc organizacjom w zrozumieniu i przestrzeganiu tych przepisów, ale również pozwala na automatyczne tworzenie dzienników aktywności danych, co upraszcza proces audytu wymagany przez HIPAA. Dodatkowo placówki opieki zdrowotnej mogą śledzić pochodzenie naruszeń danych i szybko je rozwiązywać.

Powód nr 2: Zmniejszenie ryzyka naruszenia bezpieczeństwa danych

Naruszenia danych w służbie zdrowia mogą być niezwykle kosztowne, zarówno pod względem finansowym, jak i reputacyjnym. Według statystyk:

 • Średni koszt naruszenia danych w branży opieki zdrowotnej wynosi 10,10 mln USD - zdecydowanie najdroższy ze wszystkich branż (według raportu 2022 Cost of a Data Breach Report firmy IBM).
 • Koszt naruszenia bezpieczeństwa danych wzrósł o 42% od 2020 roku.
 • Średni czas identyfikacji i powstrzymania naruszenia danych w opiece zdrowotnej wynosi 287 dni, czyli najdłużej ze wszystkich branż, co dodatkowo zwiększa ogólne koszty.
 • Całkowita liczba incydentów utraty danych w służbie zdrowia wzrosła prawie trzykrotnie w ciągu ostatnich 4 lat.

Jeśli służba zdrowia nie zacznie minimalizować ryzyka cyberataków to rzeczywiste koszty naruszenia danych mogą wzrosnąć dziesięciokrotnie. Między innymi ze względu na możliwe zwiększone opłaty ubezpieczeniowe, ugody sądowe, kary, utracone koszty biznesowe i koszty dochodzenia związane z utratą danych w opiece zdrowotnej.

Kolejną krytyczną kwestią jest to, że ataki ransomware są coraz większym problemem dla branży opieki zdrowotnej. Ich celem jest szyfrowanie plików na komputerze ofiary, czyniąc je niedostępnymi do czasu zapłacenia okupu atakującemu. Hakerzy wykorzystując oprogramowanie ransomware, nakłaniają ludzi do kliknięcia linku lub pobrania pliku, który infekuje ich komputer.

Rozwiązanie DLP Safetica może pomóc w zapobieganiu atakom ransomware poprzez wykrywanie podejrzanych działań, takich jak przesyłanie dużych ilości danych na urządzenia zewnętrzne lub nietypowe wzorce dostępu do danych. Mogą one również ograniczać korzystanie z niektórych aplikacji i zapobiegać wykonywaniu podejrzanego kodu, pomagając zminimalizować ryzyko cyberataku.

Safetica nie tylko automatycznie wykryje, sklasyfikuje i zabezpieczy wrażliwe pliki. Przeanalizuje także środowisko IT, aby znaleźć miejsca, w których istnieje ryzyko naruszenia danych. Dodatkowo będzie stale monitorować ich wykorzystanie. Na przykład, wykryje, gdy użytkownik zewnętrzny próbuje uzyskać dostęp do danych bez odpowiedniej autoryzacji lub gdy nowe urządzenie zostanie dodane do sieci.

Powód nr 3: Ochrona przed zagrożeniami z wewnątrz

Zagrożenia wewnętrzne, zwykle oznaczające pracowników celowo lub przypadkowo ujawniających poufne dane, stanowią prawie 50% wszystkich naruszeń danych w służbie zdrowia. Koszt takiego wycieku danych jest zazwyczaj wyższy niż w przypadku zagrożenia zewnętrznego, co sprawia, że kluczowe znaczenie dla organizacji opieki zdrowotnej ma wdrożenie skutecznych środków bezpieczeństwa w celu zapobiegania i wykrywania takich incydentów.

Ataki phishingowe i kradzież danych uwierzytelniających to najczęstsze rodzaje naruszeń związanych z błędami ludzkimi. Do przejęcia informacji dochodzi, gdy pracownik zostaje nakłoniony do przesłania ich za pośrednictwem fałszywej wiadomości e-mail, wiadomości lub strony internetowej, podczas gdy skradzione dane uwierzytelniające mogą wynikać z używania przez pracowników słabych haseł.

Skutecznym sposobem zapobiegania tego typu naruszeniom danych jest ciągłe szkolenie pracowników w zakresie najlepszych praktyk bezpieczeństwa oraz regularne aktualizowanie i egzekwowanie zasad zarządzania danymi uwierzytelniającymi. Może to obejmować zachęcanie do używania silnych i unikalnych haseł, wdrażanie uwierzytelniania wieloskładnikowego oraz regularne przeglądanie i unieważnianie poświadczeń dostępu dla byłych pracowników.

Nadając priorytet szkoleniom pracowników i zarządzaniu poświadczeniami, organizacje opieki zdrowotnej mogą zmniejszyć ryzyko naruszenia danych i lepiej chronić informacje o pacjentach przed potencjalnymi zagrożeniami.

Safetica może zapewnić, że pracownicy będą przestrzegali wewnętrznych zasad bezpieczeństwa. System zapobiegania utracie danych może również monitorować wykorzystanie danych w czasie rzeczywistym, wykrywając i zapobiegając naruszeniom danych poprzez ostrzeganie zespołów IT o wszelkich podejrzanych działaniach. Może na przykład wykryć, gdy użytkownik próbuje uzyskać dostęp do poufnych danych z nieautoryzowanego urządzenia.

Powód nr 4: Ochrona własności intelektualnej

Oprócz ochrony danych pacjentów, instytucje opieki zdrowotnej muszą chronić swoje zastrzeżone dane, takie jak wyniki badań lub zestawy danych pacjentów. Placówki służby zdrowia, takie jak szpitale, inwestują dużo czasu i pieniędzy w badania i rozwój, co sprawia, że dokumentacje badawcze i własność intelektualna są bardzo cenne. Mogą one stanowić cel dla cyberprzestępców, a nawet konkurentów chcących uzyskać przewagę.

Zamiast czekać na naruszenie danych, organizacje opieki zdrowotnej mogą przyjąć proaktywne podejście do ochrony własności intelektualnej poprzez wdrożenie dobrego rozwiązania DLP. Może to obejmować konfigurowanie alertów o podejrzanej aktywności lub wykrywanie anomalii we wzorcach wykorzystania danych.

Zautomatyzowane dzienniki aktywności pomagają monitorować przepływ danych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. DLP Safetica może być również wykorzystywane do blokowania pracownikom wysyłania poufnych danych na osobiste konta e-mail lub do zapobiegania pobieraniu danych na nieautoryzowane urządzenia.

Rozwiązanie DLP Safetica może pomóc organizacjom opieki zdrowotnej spełnić wymagania dotyczące zgodności i bezpieczeństwa danych, jednocześnie pozwalając pracownikom służby zdrowia skupić się na zapewnieniu najlepszej możliwej opieki swoim pacjentom.

Dzięki Safetica dane medyczne będą monitorowane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, zarówno w środowisku pracy, jak i poza nim, co daje pewność, że dane są bezpieczne. Dedykowane rozwiązanie DLP Safetica jest przyjazne dla użytkownika, zautomatyzowane i konfigurowalne.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zobacz bezpłatny webinar „Safetica - bezpieczeństwo danych medycznych, a rozwiązania DLP”.

Autorem tekstu jest Joanna Świerczyńska

Mateusz Piątek

Mateusz Piątek
senior product manager Safetica / Holm Security / Senhasegura

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną:
piatek.m@dagma.pl
532 570 255

Skuteczna ochrona przed wyciekiem danych

Sprawdź