5 kwietnia 2023

Chroń swoją firmę przed cyberprzestępcami!

Cyberbezpieczeństwo to kwestia, która stale zaprząta głowę administratorom sieci firmowych. Nic dziwnego. Kradzieże czy wycieki danych osobowych nie są dzisiaj niczym niezwykłym. Dla firm z kolei, bez względu na wielkość, kluczowym zasobem są ostatnio dane osobowe. Ich utrata lub wyciek mogą bowiem oznaczać dla firmy utratę reputacji, zaufania klientów i partnerów biznesowych, a nawet odpowiedzialność prawną czy finansową.

Jak zatem zapobiec sytuacjom, których konsekwencją jest lub będzie utrata czy wyciek danych? Warto rozpocząć stosowne działania od przygotowania polityk bezpieczeństwa dla danej organizacji, które ustalą m.in. częstotliwość zmiany haseł dostępowych do komputerów pracowników, a także określą ich dostępy do poszczególnych dokumentów, a nawet aplikacji w firmie. Kolejnym krokiem powinno być opracowanie i wdrożenie ścieżek szkoleniowych na temat cyberbezpieczeństwa dla pracowników. Ostatnim z kolei etapem powinno być wdrożenie narzędzi, mających na celu zapobieganie atakom zagrożeń i wyciekom danych. W całość mogą pomóc rozwiązania DLP, których celem jest zapewnienie firmowym danych pełnej ochrony przed kradzieżą, bądź wyciekiem. Jednym z takich rozwiązań może być Safetica. To oprogramowanie DLP udostępniane w modelu SaaS (Software as a Service), które pozwala na bardzo szybkie wdrożenie i jest bardzo intuicyjne w obsłudze. Umożliwia ono wczesne wykrywanie i ograniczanie potencjalnych zagrożeń dla firmowych danych oraz kontrolowanie ryzyka związanego z przepływem informacji w przedsiębiorstwie. Safetica NXT działa w oparciu o chmurę, pomagając chronić wrażliwe dane, egzekwować wytyczne dotyczące ich przetwarzania, edukować pracowników, a także umożliwiać firmom działanie zgodne z przepisami dot. przetwarzania informacji. Dodatkowym atutem Safetica NXT jest możliwość rozliczania płatności za program na zasadzie abonamentu.

Więcej informacji na temat Safetica dowiesz się z bezpłatnego webinaru.

Autorem tekstu jest Joanna Świerczyńska

Mateusz Piątek

Mateusz Piątek
senior product manager Safetica / Holm Security / Senhasegura

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną:
piatek.m@dagma.pl
532 570 255

Skuteczna ochrona przed wyciekiem danych

Sprawdź