17 maja 2024

Bezpieczeństwo danych w chmurze

Przechowywanie danych w chmurze oferuje niezrównaną elastyczność i skalowalność. Wiąże się z tym jednak wielka odpowiedzialność. Zagrożenia cybernetyczne, takie jak ataki typu zero-day, stanowią realne ryzyko dla przedsiębiorstw i użytkowników prywatnych. I właśnie w tym miejscu do gry wkracza ochrona danych w chmurze. Jakie kroki należy powziąć w tym celu?

Wdrażając solidne środki bezpieczeństwa, organizacje mogą chronić się przed zagrożeniami czyhającymi w środowiskach chmurowych. Chodzi o stworzenie kompleksowego planu, który obejmuje wszystko, od silnego uwierzytelniania i szyfrowania po najwyższej klasy oprogramowanie DLP i ciągłe monitorowanie.

Czym jest bezpieczeństwo w chmurze?

Bezpieczeństwo w chmurze odnosi się do metod i narzędzi wykorzystywanych do ochrony danych i aplikacji przechowywanych, przetwarzanych i przesyłanych w środowiskach chmurowych. Chmura obliczeniowa to rozległa sieć serwerów, baz danych i oprogramowania dostępna przez Internet.

Ponieważ coraz więcej firm przenosi swoje operacje do chmury, znaczenie ochrony danych staje się krytyczne. Bezpieczeństwo w chmurze obejmuje różne strategie i technologie mające na celu zapewnienie poufności, integralności i dostępności danych. Nie chodzi już tylko o zwykłą ochronę danych, ale także o skoncentrowaną ochronę danych w chmurze.

Istotnym aspektem jest ochrona informacji, która koncentruje się na wdrażaniu środków zapewniających bezpieczeństwo danych w całym cyklu ich życia w chmurze. Zasadniczo ochrona danych w chmurze polega na zapewnieniu, że dane hostowane w środowiskach chmurowych są chronione przed nieautoryzowanym dostępem, naruszeniami danych i innymi zagrożeniami bezpieczeństwa. Poniżej omówimy konkretne kroki, jakie organizacje powinny podjąć w celu ochrony swoich danych w chmurze.

Ryzyko związane z przechowywaniem danych w chmurze

Według raportu IBM Cost of a Data Breach Report 82% naruszeń w 2023 r. dotyczyło danych przechowywanych w chmurze.

Czy to znaczy, że przedsiębiorstwa nie powinny przenosić się do chmury? Nic z tych rzeczy!

Dzięki wdrażaniu solidnych środków bezpieczeństwa i przestrzegania najlepszych praktyk organizacje mogą ograniczać ryzyko i chronić swoje najcenniejsze aktywa - swoje dane.

Porozmawiajmy więc bardziej szczegółowo o tym, dlaczego ochrona danych w chmurze ma znaczenie:

Naruszenia danych: Niewystarczające kontrolowanie dostępu, błędne konfiguracje i luki w infrastrukturze chmury mogą prowadzić do nieautoryzowanego dostępu i naruszenia danych. Atakujący wykorzystują te słabości, aby uzyskać nieautoryzowany dostęp do wrażliwych danych przechowywanych w chmurze.

Przykładowe scenariusze naruszenia danych obejmują nieautoryzowany dostęp do zasobów w chmurze, wykorzystywanie błędnie skonfigurowanych uprawnień i naruszanie poświadczeń użytkownika prowadzące do nieautoryzowanego dostępu do danych lub ich eksfiltracji.

Utrata i uszkodzenie danych: Złośliwe oprogramowanie, błędy ludzkie, awarie sprzętu i błędy oprogramowania mogą skutkować utratą krytycznych danych przechowywanych w chmurze. Bez odpowiednich środków do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych organizacje ryzykują trwałą utratę danych i zakłócenia operacyjne.

Przykładowe scenariusze utraty i uszkodzenia danych obejmują przypadkowe usunięcie krytycznych danych, błędy w oprogramowaniu i cyberataki, takie jak oprogramowanie ransomware szyfrujące dane przechowywane w chmurze.

Naruszenia zgodności z przepisami: Nieprzestrzeganie wymogów regulacyjnych może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i finansowych. Brak ochrony poufnych informacji, zachowania prywatności danych i przestrzegania zasad przechowywania danych może skutkować grzywnami regulacyjnymi, karami prawnymi i utratą reputacji.

Przykłady naruszeń zgodności i konsekwencje prawne obejmują nieautoryzowany dostęp do danych osobowych, nieprzestrzeganie przepisów o ochronie danych, takich jak RODO, oraz ujawnienie poufnych lub zastrzeżonych danych, co prowadzi do pozwów i sporów sądowych.

Ponadto organizacje działające w branżach regulowanych muszą przestrzegać określonych przepisów dotyczących ochrony danych i standardów branżowych. Na przykład organizacje opieki zdrowotnej obowiązują przepisy HIPAA, podczas gdy instytucje finansowe muszą przestrzegać PCI DSS.

Naruszenia danych mogą mieć daleko idące konsekwencje, zwłaszcza obecnie, gdy wiadomości o naruszeniu danych szybko się rozprzestrzeniają, przez co podważają zaufanie i zmniejszają lojalność klientów. A to są wartości trudne, czasem nawet niemożliwe do odzyskania. Dla wielu firm naruszenie danych może oznaczać początek ich upadku.

Jakie rodzaje danych firmy przechowują w chmurze i dlaczego?

W chmurze dane wrażliwe obejmują różne zasoby informacyjne, które mają wartość i wymagają ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem i manipulacją. Typowe rodzaje danych wrażliwych przechowywanych w chmurze obejmują:

Dokumentacja finansowa: Informacje o kartach kredytowych klientów, transakcje bankowe i sprawozdania finansowe to wrażliwe dane finansowe, które muszą być chronione, aby zapobiec oszustwom i stratom finansowym. Incydenty związane z utratą danych w branży finansowej są jednymi z najbardziej kosztownych i kara wynosi 5,9 mln USD za naruszenie danych (na podstawie raportu IBM na temat kosztów naruszenia danych w 2023 r.).

Informacje o klientach: Dane osobowe, w tym nazwiska, adresy, numery telefonów i adresy e-mail, są powszechnie przechowywane w chmurze przez organizacje z różnych branż, od produkcji i motoryzacji po edukację i administrację rządową.

Własność intelektualna: Tajemnice handlowe, patenty, prawa autorskie i zastrzeżone informacje biznesowe stanowią cenne aktywa własności intelektualnej, które wymagają ochrony przed kradzieżą i nieuprawnionym ujawnieniem.

Dokumentacja medyczna: Elektroniczna dokumentacja medyczna, historie medyczne i diagnozy pacjentów zawierają wrażliwe informacje zdrowotne chronione przepisami dotyczącymi prywatności w opiece zdrowotnej, takimi jak HIPAA. Szczególnie wrażliwy charakter tych informacji sprawia, że naruszenia danych w branży medycznej są zdecydowanie najdroższe spośród wszystkich branż: 11 milionów USD za każde naruszenie danych!

Dokumenty prawne: Kontrakty, umowy i korespondencja prawna mogą zawierać poufne informacje prawne podlegające tajemnicy adwokackiej i wymogom poufności.

Firmy decydują się na przechowywanie poufnych danych w chmurze z różnych powodów - od skalowalności i dostępności po opłacalność i wydajność operacyjną. Rozwiązania do przechowywania danych w chmurze zapewniają elastyczne opcje przechowywania i uniwersalny dostęp do danych z dowolnego urządzenia lub lokalizacji, umożliwiając organizacjom usprawnienie operacji, wspieranie współpracy i obniżenie wydatków na infrastrukturę. Kluczowe jest jednak zrównoważenie wygody i zalet przechowywania danych w chmurze z solidnymi środkami bezpieczeństwa, aby przeciwdziałać nieodłącznym zagrożeniom związanym z przechowywaniem wrażliwych danych we współdzielonych środowiskach chmurowych z wieloma dzierżawcami.

Zrozumienie cyklu życia danych

Dane w ruchu odnoszą się do danych, które są aktywnie przesyłane między urządzeniami, sieciami lub systemami. Przykłady obejmują wiadomości e-mail, transfery plików i komunikację w czasie rzeczywistym, taką jak wideokonferencje.

Protokoły szyfrowania, takie jak TLS i SSL, są powszechnie używane do zabezpieczania danych w ruchu poprzez szyfrowanie kanałów komunikacji między klientami a serwerami. HTTPS szyfruje ruch internetowy w celu ochrony poufnych informacji przesyłanych przez Internet, w tym danych logowania i transakcji finansowych.

Dane w spoczynku odnoszą się do informacji, które znajdują się w repozytoriach pamięci masowej lub bazach danych i pozostają nieaktywne do czasu uzyskania dostępu przez autoryzowanych użytkowników lub aplikacje. Przykłady obejmują pliki przechowywane na serwerach, bazach danych i platformach pamięci masowej w chmurze.

Rozwiązania do szyfrowania dysków szyfrują dane w spoczynku, aby chronić poufne informacje przechowywane na dyskach twardych lub urządzeniach pamięci masowej. Przechowywane dane są chronione poprzez szyfrowanie plików, baz danych lub całych woluminów pamięci masowej, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.

Dane w użyciu to informacje, które są aktywnie przetwarzane lub dostępne dla użytkowników lub aplikacji. Przykłady obejmują dane, do których użytkownicy uzyskują dostęp w aplikacjach internetowych, bazy danych przeszukiwane przez aplikacje oraz pliki otwierane przez użytkowników w celu edycji lub przeglądania.

Techniki szyfrowania na poziomie aplikacji, takie jak szyfrowanie baz danych i szyfrowanie na poziomie plików, mogą chronić dane w użyciu poprzez szyfrowanie poufnych informacji w aplikacjach lub bazach danych. Mechanizmy kontroli dostępu i uwierzytelniania ograniczają dostęp użytkowników do danych w oparciu o predefiniowane uprawnienia i role.

Bezpieczeństwo w chmurze: Model wspólnej odpowiedzialności

Bezpieczeństwo w chmurze jest często źle rozumiane, a wiele osób uważa, że dostawcy usług w chmurze (CSP) ponoszą całą odpowiedzialność za zabezpieczenie danych i aplikacji w chmurze. Rzeczywistość jest jednak zupełnie inna. Bezpieczeństwo w chmurze działa w oparciu o model współodpowiedzialności, w którym zarówno dostawcy usług w chmurze, jak i klienci chmury, tacy jak Twoja firma lub organizacja, odgrywają kluczową rolę we wdrażaniu kontroli bezpieczeństwa. W ten sposób:

Obowiązki CSP

Utrzymanie infrastruktury chmury, w tym centrów danych, sieci, serwerów i systemów pamięci masowej poprzez wdrożenie następujących elementów:

Bezpieczeństwo sieci: Segmentacja sieci, zapory ogniowe, systemy wykrywania włamań i zapobiegania im oraz ochrona przed rozproszonymi atakami typu "odmowa usługi" (DDoS) w celu zabezpieczenia sieci i infrastruktury chmury przed nieautoryzowanym dostępem.

Szyfrowanie danych: Dostawcy CSP oferują funkcje szyfrowania danych w celu szyfrowania danych w spoczynku i w tranzycie.

Zarządzanie tożsamością i dostępem (IAM): Rozwiązania IAM umożliwiają organizacjom zarządzanie tożsamościami użytkowników i wdrażanie mechanizmów uwierzytelniania, takich jak uwierzytelnianie wieloskładnikowe, w celu zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi do zasobów w chmurze.

Zgodność i certyfikacja: Dostawcy CSP przestrzegają standardów branżowych i wymogów regulacyjnych, przechodzą regularne oceny i audyty bezpieczeństwa oraz uzyskują certyfikaty, takie jak ISO 27001, SOC 2 i zgodność z RODO, aby wykazać swoje zaangażowanie w bezpieczeństwo i zgodność.

Obowiązki klienta

Zabezpieczanie danych i aplikacji w środowisku chmury. Obejmuje to wdrażanie rozwiązań DLP, kontroli dostępu, szyfrowania i wewnętrznych zasad bezpieczeństwa danych oraz edukację pracowników na temat ochrony poufnych informacji przed nieautoryzowanym dostępem lub ujawnieniem.

Czy wiesz, że...?

Innym powszechnym błędnym przekonaniem jest to, że środowiska chmurowe są mniej bezpieczne niż infrastruktura lokalna. Choć środowiska chmurowe wprowadzają unikalne wyzwania, takie jak współdzielona odpowiedzialność, multi-tenancy i dynamiczne skalowanie, oferują one również solidne funkcje bezpieczeństwa i kontroli. Jednym z niezbędnych rozwiązań jest oparte na chmurze rozwiązanie DLP marki Safetica.

Safetica może monitorować i klasyfikować operacje użytkownika wykonywane bezpośrednio na plikach, takie jak: eksport, przesyłanie i pobieranie, otwieranie plików, kopiowanie plików do innej ścieżki, przesyłanie plików za pośrednictwem przeglądarek internetowych, wysyłanie plików za pośrednictwem poczty e-mail lub komunikatorów internetowych i innych.
Te rozwiązanie obejmuje wszystkie obszary ryzyka wewnętrznego i utraty danych. Chroni cenne dane przed błędami ludzkimi i atakami wewnętrznymi. Wykrywa problemy i aktywnie zapobiega wyciekom. Jako specjaliści z prawie dwudziestoletnim doświadczeniem rozumiemy, na czym polega ryzyko wewnętrzne.

Z Safetica zyskujesz więcej niż tylko bezpieczeństwo; zyskujesz spokój ducha.

Autorem tekstu jest Joanna Świerczyńska

Mateusz Piątek

Mateusz Piątek
senior product manager Safetica / Holm Security / Senhasegura

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną:
piatek.m@dagma.pl
532 570 255

Skuteczna ochrona przed wyciekiem danych

Sprawdź