Wykrywanie zagrożeń wewnętrznych

  • Wczesne wykrywanie zagrożeń bezpieczeństwa dające możliwość reakcji przed wystąpieniem incydentu
  • Holistyczna analiza behawioralna użytkowników
  • Wgląd w przestrzeń roboczą, zasoby cyfrowe i operacje firmy

Czym jest zagrożenie wewnętrzne i jak wpływa ono na firmę?

Zagrożenie wewnętrzne to zagrożenie dla organizacji wynikające z wewnętrznych operacji i działań osób pracujących w danej organizacji, które mają dostęp do jej danych.

Liczba zagrożeń wewnętrznych stale rośnie. Sprzyjają im cyfrowe przestrzenie robocze, praca zdalna i hybrydowa oraz elastyczne zachowanie firm, które nie stosują rygorystycznych zasad bezpieczeństwa. Wykrycie incydentów może trwać miesiącami, a wraz z upływem czasu rośnie skala powstałych szkód. Według danych pochodzących z raportów firm analitycznych, zagrożenia wewnętrzne stały się w ostatnich latach sporym problemem.

Czy wiesz, że...?
  • W 30% przypadków naruszenia danych uczestniczą sprawcy wewnętrzni
  • 47% – o tyle wzrosła liczba incydentów związanych z zagrożeniami wewnętrznymi w ciągu ostatnich 2 lat
  • 11,45 mln dolarów średnio tracą organizacje dotknięte zagrożeniami wewnętrznymi
  • 88% firm nie potrafi systematycznie wykrywać zagrożeń wewnętrznych
  • 2 miesiące zajmuje średnio opanowanie incydentu związanego z zagrożeniem wewnętrznym

Różnica między rozwiązaniami klasy Insider Threat Protection a Data Loss Prevention

Rozwiązanie służące do ochrony przed zagrożeniami wewnętrznymi (ITP) identyfikuje zagrożenia bezpieczeństwa i zapobiega im, zanim dojdzie do utraty danych. Gdy przeanalizujemy zachowania poszczególnych osób w kontekście całej firmy, będziemy w stanie wykrywać anomalie, które mogą wskazywać na potencjalne zagrożenia. W ten sposób możemy przewidzieć trendy w zachowaniu i powstrzymać incydenty, zanim się pojawią. Analizę zachowań można również wykorzystywać do uproszczenia administracji, edukowania użytkowników skłonnych do niebezpiecznych zachowań lub dynamicznego alarmowania administratora na podstawie ryzykownych zdarzeń, takich jak eksport tysięcy poufnych plików z firmowego konta Sharepoint o 3 nad ranem.

 

Insider Threat Protection

Data Loss Prevention

Zakres bezpieczeństwa

Przepływ danych i zachowanie

Przepływ danych

Wczesne ostrzeganie

Godziny lub dni przed zdarzeniem

W momencie zdarzenia lub kilka minut przed nim

Precyzja

Połączenie klasyfikacji danych z sygnałami o złożonych zagrożeniach

Poleganie na klasyfikacji danych i ścisłych zasadach przepływu danych

Wpływ na bezpieczeństwo

Wysoki – wczesne wykrywanie ryzyka i edukacja użytkowników końcowych w zakresie bezpieczeństwa

Wysoki – badanie incydentów i wdrożenie twardej polityki

Zwrot z inwestycji

Mniej kosztowne działania zaradcze i lepsze zrozumienie zachowania, przestrzeni roboczej i przepływu danych

Zapobieganie incydentom utraty danych

Rozwiązanie stworzone
do ochrony Twojej firmy.

Safetica ONE Discovery pozwoli Ci na szybką weryfikację kto i w jaki sposób pracuje z danymi w Twojej firmie. Dzięki Safetica Discovery uzyskasz kompleksową wiedzę na temat tego jak wygląda przepływ danych, gdzie znajdują się dane wrażliwe a także jaka jest skala incydentów bezpieczeństwa w Twojej organizacji.

Dowiedz się więcej