Wybierz właściwe rozwiązanie dla swojej firmy

 

Safetica NXT

Safetica ONE

Liczba użytkowników (min. 20)

warning

Zalecane do 300 stanowisk

check_circle

Firmy bez własnych serwerów

check_circle

warning

Hostowane w chmurze

Firmy preferujące rozwiązania Saas

check_circle

cancel

Firmy preferujące działanie systemu DLP w środowisku lokalnym

cancel

check_circle

Integracje z rozwiązaniami bezpieczeństwa (SIEM, urządzenia sieciowe, narzędzia analityczne)

warning

Wyłącznie przy pomocy protokołów e-mail

check_circle

Zaawansowana analiza behawioralna i kontrola produktywności

cancel

check_circle

Audyt i kontrola przestrzeni roboczej (kontrola aplikacji, stron internetowych i urządzeń zewnętrznych)

cancel

check_circle

Wykrywanie danych w spoczynku

cancel

check_circle

Kategoryzacja w oparciu o źródło i oznaczenia użytkownika

cancel

check_circle

check_circle

Dostępne

warning

Częsciowo dostępne

cancel

Niedostępne

Oni powierzyli nam swoje bezpieczeństwo.

Nie wiesz, którą wersję wybrać?

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji

Masz wątpliwości lub pytania, którą wersję Safetica wybrać? Skorzystaj z formularza kontaktowego. Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą do 2 dni roboczych.

warning
warning
warning
warning
warning
warning
warning

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji środkami komunikacji elektronicznej zawierających informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną od DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15.

warning

Wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących i/lub wiadomości SMS inicjowanych przez DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15 w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne.

warning
Sprawdź, kto będzie administratorem Twoich danych (więcej)

Administratorem danych osobowych podanych powyżej jest DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478) przy ul. Pszczyńskiej 15. Podstawą prawną przetwarzania danych są art. 6 ust. 1 lit. a, b i f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania jest marketing bezpośredni towarów lub usług administratora danych lub producentów rozwiązań i usług znajdujących się w ofercie administratora. Wyrażenie zgody, wynikające z art. 6 ust. 1 lit a) RODO jest dobrowolne i brak zgody nie wpływa na wykonanie usługi. Podanie ww. danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO jest także dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi. W przypadku generowania wersji testowych lub zakupu, podane wyżej dane będą przetwarzane przez producenta danego rozwiązania. Zostałem poinformowany o tym, że przysługuje mi prawo do sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowo mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (Prawo do zapomnienia), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podane wyżej dane, podane w celu wykonania usługi, będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, której stroną jest Klient, a po jej zakończeniu do chwili zaspokojenia, wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy a w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, do momentu wyrażenia sprzeciwu. DAGMA, na podstawie art. 37 RODO wyznacza Inspektora Ochrony Danych, wskazując następujące dane kontaktowe: Karolina Kraśniewska, adres e-mail: iod@dagma.pl. Dodatkowe informacje znajdują się w https://dagma.eu/pl/privacy.