2 listopada 2023

Zaktualizuj Safetica do wersji 11!

Najnowsza wersja rozwiązania do ochrony przed wyciekiem danych Safetica ONE 11 jest już dostępna! Wnikliwe opinie naszych klientów i rozległe badania trendów w branży zaowocowały nową wersją produktu Safetica. Wersją, która umożliwia przejście na webową konsolę zarządzania, pogłębioną integrację polityk i klasyfikacji danych przy zachowaniu wysokiej skuteczność działania.

Zaktualizuj środowisko Safetica do wersji 11 i przetestuj jej możliwości.

Przed wykonaniem aktualizacji należy spełnić następujące wymagania:

  1. Safetica Management Service musi być zaktualizowana do wersji 10.4.
  2. Safetica Client powinno być zaktualizowane do wersji 10.4.
  3. Należy mieć zainstalowaną konsolę Safetica Management Console - jest ona niezbędna do przeprowadzenia aktualizacji.
  4. Safetica Management Service musi mieć połączenie z Internetem. Nie należy przeprowadzać aktualizacji, jeśli Safetica działa w trybie offline. To ograniczenie zostanie usunięte w przyszłości.

Jak zaktualizować Safetica do wersji 11?

Automatycznie:

1. Otwórz konsolę Safetica.

2. Wejdź w Ustawienia > Instalacja i aktualizacja następnie kliknij Download and upgrade to Safetica 11.

Jeżeli przycisk nie jest dostępny w Twojej konsoli Safetica, a chcesz zaktualizować oprogramowanie, zachęcamy do aktualizacji ręcznej.

Ręcznie:

1. Pobierz instalator Safetica ONE 11 tutaj.

2. Otwórz go, a następnie wklej go w okno Opcje Aktualizacji.

Niezależnie od tego, czy aktualizacja została rozpoczęta automatycznie czy manualnie, należy postępować z dalszymi wskazówkami:

3. Przejdź przez kolejne kroki, w których zapoznasz się ze szczegółami dotyczącymi najnowszej wersji i przejścia z konsoli aplikacyjnej do webowej.

Informacja wstępna (Introduction)

Nieaktualne funkcje (Obsolete features)

Ta zakładka przedstawia informacje o funkcjonalnościach nieistniejących w wersji Safetica 11.

Sprawdzanie funkcji (Feature check 1)

Znajdują się tu informacje o funkcjonalnościach, które nie zostały jeszcze przeniesione do Safetica ONE w wersji 11. Lista ta jest wygenerowana indywidualnie dla każdego użytkownika na podstawie historii jego procesów. Pełna lista funkcjonalności, które będą dostępne w przyszłości, znajduje się tutaj.

Tymczasowa konsola (Legacy console)

W zakładce Tymczasowa konsola (Legacy console) znajduje się lista funkcjonalności, które istnieją w najnowszej wersji, ale są obecnie dostępne z poziomu tymczasowej konsoli aplikacyjnej (z której funkcjonalności są systematycznie przenoszone do konsoli webowej).

Rozpoczęcie aktualizacji (Start update)

4. Proces aktualizacji Safetica rozpocznie się automatycznie.

5. Po zakończonej aktualizacji będziesz mógł w pełni korzystać z Safetica ONE 11.

Wszelkie uwagi dotyczące działania Safetica 11, prosimy zgłaszać na adres safetica@dagma.pl.

Autorem tekstu jest Joanna Świerczyńska

Mateusz Piątek

Mateusz Piątek
senior product manager Safetica / Holm Security / Senhasegura

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną:
piatek.m@dagma.pl
532 570 255

Skuteczna ochrona przed wyciekiem danych

Sprawdź