28 listopada 2023

Safetica ONE 11 - Rozwiązywanie problemów związanych z przeglądarką

Dowiedz się, jak zebrać logi z użyciem narzędzi deweloperskich.

Jeżeli doświadczasz problemów z działaniem programu Safetica ONE 11 w przeglądarce, możesz spróbować wygenerować odpowiednie logi za pomocą czterech prostych czynności:

 • Przejdź do sekcji Narzędzia dla deweloperów (developer tools) w swojej przeglądarce.
 • Zbierz logi konsoli (console) i zapisz je w formie pliku.
 • Zgromadź logi sieciowe (network) i zapisz je w formie pliku HAR.
 • Prześlij logi w formie zgłoszenia do działu pomocy technicznej Safetica.

W tym artykule dowiesz się, jak zapisać odpowiednie logi w następujących przeglądarkach:

Jak zapisywać logi w Google Chrome, Microsoft Edge oraz Firefox

 • Otwórz narzędzia deweloperskie (Developer Tools):
  • Przejdź do menu w górnym prawym rogu przeglądarki (trzy kropki lub trzy kreski).
  • Kliknij Więcej narzędzi (More Tools) i wybierz Narzędzia dla deweloperów (Developer Tools).
 • Gromadzenie logów sieciowych:
  • Wybierz zakładkę Sieć (Network).
  • Sprawdź, czy przeglądarka gromadzi logi (przycisk ma kształt czerwonego kółka lub pauzy).
  • Odtwórz problem.
  • Następnie kliknij czerwone kółko lub przycisk pauzy, aby zatrzymać gromadzenie danych sieciowych.
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy na dowolną pozycję.
  • Kliknij Zapisz jako plik HAR (Save All As HAR) (lub Zapisz jako plik HAR z zawartością) i zapisz plik na swoim komputerze.
 • Gromadzenie logów z sekcji Konsola (Console):
  • Otwórz zakładkę Konsola (Console).
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy na dowolną pozycję.
  • Kliknij Zapisz jako… (Save as…) (lub Zapisz wszystkie komunikaty do pliku) i zapisz plik na swoim komputerze.
 • Oba pliki prześlij wraz z zgłoszeniem do działu pomocy technicznej Safetica.

Jak gromadzić logi w przeglądarce Safari

 • Otwórz Web Inspector:
  • W lewym górnym rogu wybierz Safari i dalej Ustawienia (Settings).
  • Przejdź do zakładki Zaawansowane (Advanced) i zaznacz opcję Pokaż funkcje dla deweloperów www (Show Develop menu in menu bar).
  • Zamknij Ustawienia (Settings).
  • Z menu w górnej części ekranu wybierz Programowanie i kliknij Pokaż konsolę JavaScript (Show JavaScript Console).
  • Otworzy się Inspektor www (Web Inspector).
 • Gromadzenie logów sieciowych:
  • W oknie Inspektora www (Web Inspector) otwórz zakładkę Sieć (Network).
  • Odtwórz problem dotyczący przeglądarki.
  • W zakładce Sieć kliknij dowolną pozycję.
  • Wybierz Eksportuj HAR (Export HAR) i zapisz plik na swoim komputerze.
 • Gromadzenie logów z zakładki Konsola:
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy w oknie przeglądarki i wybierz Zbadaj element (Inspect Element).
  • Kiedy pojawi się widget Zbadaj element, wybierz zakładkę Konsola (Console).
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy na dowolną pozycję.
  • Kliknij Zapisz wybrane (Save Selected) i zapisz plik na swoim komputerze.
 • Oba pliki prześlij w formie zgłoszenia do działu pomocy technicznej Safetica.

Autorem tekstu jest Joanna Świerczyńska

Mateusz Piątek

Mateusz Piątek
senior product manager Safetica / Holm Security / Senhasegura

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną:
piatek.m@dagma.pl
532 570 255

Skuteczna ochrona przed wyciekiem danych

Sprawdź