16 grudnia 2022

Safetica NXT - poznaj najważniejsze funkcje i korzyści

Safetica NXT to oprogramowanie SaaS DLP nowej generacji, które charakteryzuje się bardzo szybkim wdrożeniem i intuicyjną obsługą. Umożliwia wczesne wykrywanie i ograniczanie potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa danych oraz ryzyka związanego z ich przepływem w Twojej organizacji. To rozwiązanie DLP oparte na chmurze, które pomaga chronić wrażliwe dane, egzekwować wytyczne dotyczące ich przetwarzania, edukować pracowników, a także działać zgodnie z przepisami dot. przetwarzania informacji.

Jak Safetica NXT rozwiązuje problem bezpieczeństwa danych?

Safetica NXT ocenia ryzyko wszystkich operacji użytkowników, wykonywanych na plikach. Identyfikuje i zapobiega incydentom bezpieczeństwa, a także ukazuje, czy jakiekolwiek dane zostały utracone lub niewłaściwie wykorzystane. Każda operacja na plikach jest rejestrowana, oceniana i przechowywana w chmurze przy użyciu bezpiecznej platformy Microsoft Azure.

Dzięki Safetica NXT masz możliwość nie tylko podjąć działania naprawcze i zapobiec ewentualnemu naruszeniu danych, ale także edukować swoich pracowników i wpływać na ich nawyki, a także procesy, które realizują na danych. W dzisiejszym rozproszonym środowisku pracy Safetica zapewnia widoczność i ochronę przepływu danych pomiędzy endpointami, chmurami i użytkownikami.

Kluczowe korzyści

 • Krótki czas wdrożenia i elastyczność kosztów
  Safetica NXT wdrażana jest w ciągu kilku godzin, a pełna konfiguracja i ochrona dostępne są w ciągu dni. Miesięczny system rozliczenia umożliwia elastyczną optymalizację kosztów.
 • Łatwe w administracji
  To oszczędzające czas podejście wsparte wbudowanymi szablonami, automatyzacją i najlepszymi praktykami. Safetica NXT umożliwia automatyczne wykrywanie ryzykownych zdarzeń i zachowań użytkowników, a także zapewnienia bezpieczną, cyfrową przestrzeń roboczą.
 • Wykrywanie incydentów oparte na ryzyku
  Holistyczna ocena ryzyka z możliwością uczenia się, napędzana analityką danych. Safetica NXT umożliwia unikalne wykrywanie intencji użytkownika i jego rzeczywistej aktywności.
 • Obsługa cyfrowej przestrzeni roboczej w dobie pracy hybrydowej
  Safetica NXT jest gotowa do obsługi środowisk z użytkownikami pracującymi zdalnie, wykorzystując inteligentne skanowanie oparte na dynamicznym rozpoznawaniu godzin pracy.
 • Pełny zakres bezpieczeństwa
  Zyskaj pełną widoczność kanałów dystrybucji danych. Safetica NXT zapewnia obsługę wielu platform, a także pełną ochronę urządzeń znajdujących się czasowo w trybie offline i wysoki poziom zabezpieczenia przed sabotażem.
 • Dojrzała architektura gotowa pod SaaS
  Architektura oparta na chmurze, zorientowana na płynnym dostępie, skupiona wokół bezpieczeństwa. Bardzo mały wpływ na wydajność endpointów (poniżej 3%).
 • Klasyfikacja i audyt przepływu danych
  Odkrywanie i klasyfikowanie wrażliwych danych firmy w oparciu o wbudowane szablony. Audyt przeprowadzony we wszystkich ważnych kanałach, którymi przepływają dane.
 • Wykrywanie incydentów i zautomatyzowane reagowanie
  Inteligentne i automatyczne wykrywanie incydentów, wsparte automatyczną oceną ryzyka w celu niwelowania podejrzanych lub nietypowych zachowań.
 • Raporty z działań
  Safetica umożliwia przegląd wszystkich zagrożeń w jednym interfejsie zarządzania. Otrzymujesz powiadomienia e-mail o podejrzanych zachowaniach, możesz zobaczyć ważne statystyki na pulpicie nawigacyjnym lub eksportować surowe dane do formatu .xls w celu dalszej analizy.
 • Wykrywanie i ograniczanie naruszeń zgodności z przepisami
  Wykrywanie i audytowanie potencjalnych naruszeń zgodności z przepisami RODO, HIPAA lub PCI-DSS oraz ustawianie odpowiednich zabezpieczeń, mających na celu egzekwowanie wewnętrznych polityk.

Pobierz ulotkę

Mateusz Piątek

Mateusz Piątek
senior product manager Safetica / Holm Security / Senhasegura

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną:
piatek.m@dagma.pl
532 570 255

Skuteczna ochrona przed wyciekiem danych

Sprawdź