20 grudnia 2022

Nowa integracja Safetica z platformą Microsoft 365 CASB

Włącz wyższy poziom kontroli danych w swojej firmie, dzięki nowej integracji z platformą Microsoft 365 CASB. Uzyskuj więcej informacji z audytu poczty e-mail, a także przygotuj się na jeszcze więcej korzyści, które pojawią się już wkrótce. Jeśli posiadasz Safetica 10.3 – ten artykuł jest dla Ciebie. Zobacz jak uruchomić integrację z nową technologią Microsoft 365 CASB.

Z początkiem października 2022 r. firma Microsoft wycofała uwierzytelnianie podstawowe dla usługi Exchange Online. Oznacza to, że bieżąca integracja z usługą Office 365 nie jest aktualna, a inspekcja i zasady programu Exchange przestały działać. Z tego powodu wprowadziliśmy nową integrację z Microsoft 365 CASB, która rozwiązuje ten problem i zapewnia jeszcze więcej korzyści oraz funkcjonalności, które będą dostępne w niedalekiej przyszłości. Obecnie nowa integracja umożliwia dostęp do znacznie bardziej rozbudowanego audytu poczty e-mail platformy Microsoft 365, który ukazuje m.in.: kategorie danych, rozmiary wiadomości e-mail, a także rozmiary przesyłanych załączników.

Nowa aktualizacja dotyczy tylko audytu poczty e-mail. Możliwość inspekcji plików dla platformy Microsoft 365 zostanie dodana w przyszłości. Jednak jeśli głównie interesuje Cię tylko audyt plików (tj. Ochrona SharePoint), sugerujemy, aby nie integrować się z platformą Microsoft 365 CASB.

 


 

Z tego artykułu dowiesz się:

 

Aktualne ograniczenia
Istnieje kilka ograniczeń w ramach integracji z platformą Microsoft 365 CASB, które zostaną rozwiązane w przyszłych aktualizacjach Safetica. Poznaj kilka z nich.

 • Jeśli administrator doda grupę dystrybucyjną z Exchange do strefy Safetica, oceniany jest tylko ten konkretny adres, a nie adresy poszczególnych użytkowników z danej grupy. Jeśli administrator chce ustawić strefę dla całej grupy, musi dodać do niej wszystkich użytkowników.
 • Obsługiwana jest tylko usługa Exchange Online (Exchange On-Premise nie jest obsługiwana).
 • Audytowane są tylko wysłane e-maile.
 • Obsługiwany są tryby polityk bezpieczeństwa w zakresie rejestrowania i blokowania. Jeśli wykorzystujesz tryb powiadomienia, Safetica tylko zarejestruje wiadomość e-mail. Podobne ograniczenia dotyczą również funkcji Shadow copy, jak i trybu zastąpienia blokady decyzji, którą podejmuje pracownik, a która to jest związana z wysyłką maila, zawierającego wrażliwe dane.
 • Obsługiwane są tylko ogólne polityki dotyczące danych oznaczonych metadanymi oraz przy pomocy zewnętrznych klasyfikatorów.
 • Aby włączyć integrację dla instancji Safetica, musisz najpierw wyłączyć poprzednią. Do testowania różnych instancji Safetica zalecamy korzystanie z różnych dzierżaw Office 365. Możesz również wyłączyć bieżącą instancję Safetica, a następnie włączyć integrację na innej.

Nie będzie można przeprowadzać inspekcji odebranych wiadomości e-mail po przejściu na technologię Microsoft 365 CASB. Pracujemy nad udostępnieniem tej funkcji w najbliższej przyszłości.

 

Jak działa nowa technologia Microsoft 365 CASB?

Najpierw należy aktywować nową technologię w konsoli zarządzającej Safetica. Następnie trzeba przejść do Centrum administracyjnego programu Exchange i przesłać komunikację e-mail do Safetica. Dla określony użytkowników możesz utworzyć wyjątki od reguły związane z przesyłaniem poczty e-mail.

 

W jaki sposób Safetica przetwarza wiadomości e-mail?

 1. Wiadomość e-mail jest wysyłana od Nadawcy do usługi Exchange Online.
 2. Następnie przekazywana jest ona do kolejki CASB i przetwarzana. Audyt klienta i ustawienia DLP są ładowane i oceniane. W razie potrzeby wiadomości e-mail są rejestrowane, a zasady DLP zastosowane.
 3. Poznaj dwa scenariusze wysyłki wiadomości e-mail:
  1. W przypadku wiadomości e-mail, która narusza pewne zasady DLP - jej wysyłka musi zostać zatrzymana. W takim przypadku zostaje wysłany raport o niedostarczeniu (NDR) do nadawcy wiadomości e-mail (zobacz krok 4a).
  2. W przypadku e-maila, który nie narusza żadnych zasad DLP – wiadomość zostaje dostarczona do odbiorcy.
 4.  
  1. Nadawca wiadomości e-mail otrzymuje informację o niedostarczeniu e-maila (NDR).
  2. Wiadomość zostaje przesłana do usługi Exchange Online i usunięta z kolejki. Następnie zostaje wysyłana do odbiorcy.

Jeśli kroki 3 lub 4 nie zostaną zrealizowane, wiadomość e-mail wraca do usługi Exchange Online klienta i zostaje usunięta z kolejki.

W przypadku, kiedy wiadomość e-mail wróci z powrotem do usługi Exchange Online po przetworzeniu, lokalizujemy serwer usługi Exchange Online na podstawie rekordów DNS MX skonfigurowanych dla domen poczty e-mail. Rekordy wskazujące serwer usługi Exchange Online (.mail.protection.outlook.com) mają priorytet. Jeśli taki rekord nie istnieje, zostaną użyte inne rekordy MX, co może spowodować, że wiadomość e-mail nie powróci bezpośrednio do usługi Exchange Online. Jeśli takie zachowanie nie jest pożądane, dodaj rekordy MX wskazujące bezpośrednio serwery usługi Exchange Online.

Jakie działania są stosowane w celu zapewnienia wysokiej dostępności i niezawodności usługi CASB?

CASB to współdzielona usługa w chmurze hostowana przez Safetica. Ze względu na krytyczny charakter Safetica w tym schemacie, wdrożyliśmy rozbudowane mechanizmy monitorowania i tworzenia kopii zapasowych, aby zminimalizować ryzyko przestoju usługi. Używamy centrów danych platformy Azure w regionie Europy Zachodniej oraz Europy Północnej (kopie zapasowe).

 

W jaki sposób zasady DLP są oceniane i stosowane?

 • Ocena zasad jest pomijana, jeśli wiadomość e-mail w nagłówku posiada tag klasyfikacji Safetica, ponieważ punkt końcowy powinien już ją przetworzyć.
 • Safetica wykrywa klasyfikacje metadanych załączonych plików (takich jak dokumenty MS Office, .pdf itp.) i stosuje polityki dla danych kontekstowych, polityki zewnętrznych klasyfikatorów i ogólne polityki (nadawca, odbiorca, strefy).

 

Jak skonfigurować nową integrację w Safetica Management Console?

 1. Przejdź do Ustawienia > Ustawienia Integracji > Integracja z Office 365.
 2. Przełącz się na nową integrację z usługą Office 365.
 3. Zostaniesz poproszony o zalogowanie się do dzierżawy platformy Azure. Następnie Safetica utworzy rejestrację aplikacji w celu synchronizacji listy użytkowników ADD i domen e-mail. W tym miejscu skonfigurujesz reguły przepływu poczty.
 4. Stara integracja zostanie wyłączona, a stare reguły w Exchange wyczyszczone.

Teraz musisz skonfigurować reguły przepływu poczty w Exchange Online dla wiadomości e-mail, które mają być przekazywane na serwer Safetica.

 

Jak skonfigurować przepływ e-maili w usłudze Exchange Online?

Zaloguj się do Exchange Admin Center (https://admin.exchange.microsoft.com) i utwórz regułę przepływu poczty, która będzie przekazywać wychodzące wiadomości e-mail na serwer Safetica. Aby skonfigurować reguły przepływu poczty, musisz mieć uprawnienia administratora programu Exchange.

Konfiguracja składa się z trzech części:

 

Konfiguracja łącznika poczty wychodzącej

 1. Przejdź do Exchange admin center > kliknij w Mail Flow > następnie wybierz Connectors i wybierz pozycję Add a connector.
 2. Następnie wybierz opcję Connection from Office 365 to Your organization's email server.
 3. Wpisz nazwę i pozostaw zaznaczone opcje Retain internal Exchange email headers.
 4. Wybierz opcję: Only when I have a transport rule set up that redirects messages to this connector.
 5. W polu Routing wpisz nazwę domeny serwera CASB: mail.cloudprotection.safetica.com
 6. W obszarze Security restrictions wybierz opcję Issued by a trusted certificate authority (CA) i wpisz nazwę podmiotu certyfikatu: mail.cloudprotection.safetica.com
 7. Zakończ sprawdzanie poprawności i zapisz łącznik.

 

Konfiguracja złącza przychodzącego

 1. Przejdź do Exchange admin center > kliknij w Mail Flow > następnie wybierz Connectors i wybierz pozycję Add a connector.
 2. Wybierz pozycję Connection from Office 365 to Your organization's email server.
 3. Wpisz nazwę i pozostaw opcję Retain internal Exchange email headers.
 4. Wpisz nazwę podmiotu certyfikatu (zostanie ona dostarczona przez Safetica).
 5. Zapisz łącznik.

 

Konfiguracja reguły przepływu poczty

 1. Przejdź do Exchange admin center > kliknij Mail Flow > Następnie wybierz Rules i wybierz pozycję Create a new rule...
 2. Kliknij More options...
 3. W obszarze Apply this rule if, wybierz The sender is external/internal oraz Inside the organization.
  Jeśli chcesz określić, które wiadomości e-mail powinny być przekazywane na serwer Safetica, możesz w tym miejscu dodać więcej reguł.
 4. W obszarze Do the following... wybierz pozycję Redirect the message to the following connector i wybierz utworzony łącznik poczty wychodzącej.
 5. W Except if... wybierz A message header matches these text patterns i wprowadź nagłówek o nazwie X-St-Checked-Casb i wartości YES.
 6. Zaznacz opcję Stop processing more rules.
 7. Zapisz regułę. Zalecamy umieszczenie nowej reguły na górze listy. Reguły umieszczone przed tą regułą przepływu poczty są oceniane dwukrotnie. Po pierwsze, gdy wiadomość e-mail zostanie przekazana do Safetica, a po drugie, gdy wiadomość e-mail jest przekazywana z powrotem do programu Exchange.
 8. Wszystkie skonfigurowane wiadomości e-mail zostaną przekazane do CASB po krótkim czasie.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy, możesz dezaktywować regułę, klikając w pole wyboru . Po tym czasie wiadomości e-mail przestaną być przekazywane do Safetica CASB.

​​​​​​​

Mateusz Piątek

Mateusz Piątek
senior product manager Safetica / Holm Security / Senhasegura

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną:
piatek.m@dagma.pl
532 570 255

Skuteczna ochrona przed wyciekiem danych

Sprawdź