26 lutego 2024

AI Act - jak przygotować firmę do zmian?

Na początku grudnia 2023 roku Unia Europejska doszła do wstępnego porozumienia w sprawie rozporządzenia o sztucznej inteligencji. Jest to pierwsze na świecie kompleksowe prawo, które ma na celu ochronę użytkowników przed zagrożeniami wynikającymi z niekontrolowanego rozwoju AI i zapewnienie, że systemy sztucznej inteligencji chronią prawa podstawowe, jednocześnie stymulując innowacje i czyniąc Europę liderem w tej dziedzinie. AI Act zawiera między innymi szereg zagadnień, w których użycie sztucznej inteligencji będzie niedozwolone, uprawnienia organów ścigania, a także kary za złamanie rozporządzenia. Podczas gdy czekamy na wynegocjowanie i opublikowanie ostatecznej wersji Ustawy o sztucznej inteligencji, warto, aby firmy zaczęły już przygotowania do jej wdrażania. Jak się do tego przygotować?

Oto, jakie działania organizacje mogą wprowadzić w najbliższej przyszłości:

Samoocena: Organizacje powinny przeprowadzić dokładną ocenę swoich systemów sztucznej inteligencji pod kątem kategorii ryzyka określonych w AI Act. Kluczowe znaczenie ma zrozumienie, gdzie każdy system mieści się w tych kategoriach ryzyka. Ta samoocena określi wymagany poziom zgodności i odpowiadające mu obowiązki, które należy spełnić zgodnie z Ustawą o sztucznej inteligencji.

Zrozumienie i kategoryzacja systemów AI: Prawidłowa kategoryzacja systemów sztucznej inteligencji zapewnia zgodność z określonymi wymogami i obowiązkami wyszczególnionymi w Ustawie o sztucznej inteligencji.

Przygotowanie do okresu karencji: W związku z 18-miesięcznym okresem karencji, który ma zapewnić fazę przejściową, organizacje powinny efektywnie wykorzystać ten czas. Priorytetem są wewnętrzne audyty i oceny systemów sztucznej inteligencji w celu zidentyfikowania potencjalnych luk między istniejącymi praktykami a wymogami Ustawy o sztucznej inteligencji. Należy opracować i zainicjować strategie mające na celu wyeliminowanie luk, aby zapewnić płynne przejście do pełnej zgodności.

Struktury nadzoru i współpraca: Ustanowienie struktur w ramach organizacji zajmujących się nadzorem nad zarządzaniem sztuczną inteligencją, zarządzaniem ryzykiem i zgodnością.

Zgłaszanie incydentów: Nacisk, jaki Ustawa o sztucznej inteligencji kładzie na zgłaszanie incydentów i monitorowanie po wprowadzeniu na rynek, wymaga strategii śledzenia i poprawy bezpieczeństwa sztucznej inteligencji. Organizacje muszą przygotować się do skutecznego zarządzania i zgłaszania incydentów, ulepszając swoje praktyki w zakresie projektowania, opracowywania i wdrażania sztucznej inteligencji.

Jak Safetica może pomóc w przygotowaniach do Ustawy o sztucznej inteligencji?

Safetica specjalizuje się w środkach cyberbezpieczeństwa i zapewnia niezbędne wsparcie w poruszaniu się po zawiłościach zgodności z AI. Nasze rozwiązanie Data Loss Prevention (DLP) oferują dostosowane podejścia, zapewniając firmom narzędzia niezbędne do podejmowania świadomych decyzji dotyczących integracji najnowocześniejszych technologii AI.

Proaktywne funkcje blokowania i oceny ryzyka Safetica są jak bastion dla organizacji, wzmacniając ich bezpieczeństwo danych i zapewniając odpowiedzialne wykorzystanie narzędzi AI w miejscu pracy. Wykorzystując wiedzę i narzędzia Safetica, firmy mogą śmiało wykorzystywać potencjał zaawansowanych technologii AI, jednocześnie chroniąc poufne informacje.

Dzięki wsparciu Safetica firmy mogą ustanowić solidną strategię, która jest zgodna z rygorystycznymi wymogami unijnej Ustawy o sztucznej inteligencji, i zapewnić w ten sposób zgodność i ochronę danych w ewoluującym krajobrazie cyfrowym.

Dowiedz się więcej o Safetica

Autorem tekstu jest Joanna Świerczyńska

Mateusz Piątek

Mateusz Piątek
senior product manager Safetica / Holm Security / Senhasegura

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną:
piatek.m@dagma.pl
532 570 255

Skuteczna ochrona przed wyciekiem danych

Sprawdź