1 marca 2023

2023 rokiem bezpieczeństwa firmowych danych!

W minionych latach duże firmy technologiczne zostały wielokrotnie karane za naruszenia RODO. Jedną z nich była m.in. Meta (dawniej Facebook), dla której wartość kary za udostępnienie danych swoich użytkowników wyniosła prawie miliard euro. W Polsce mamy otwartych ponad 40 spraw dotyczących dużych firm, w których Urząd Ochrony Danych Osobowych planuje kontrole. Wielu tych sytuacji zapewne udałoby się uniknąć. Na rynku dostępne są przecież narzędzia do ochrony przed wyciekiem danych, tzw. DLP (Data Loss Prevention), które pomagają w spełnianiu wymogów prawnych oraz w wykrywaniu naruszeń bezpieczeństwa danych.

Wydawałoby się, że świadomość konieczności dbania o zabezpieczenie firmowego know-how, dokumentów cyfrowych i baz danych jest powszechna. Rzeczywistość jest jednak nieco inna. Według raportu KPMG tylko 69% firm wykorzystuje nowoczesne technologie do zapewniania zgodności z obowiązującymi przepisami. Czy Twoja firma jest jedną z nich? Jeśli nie, warto rozważyć wdrożenie przynajmniej rozwiązania chroniącego przed wyciekiem danych i ich nieprawidłowym udostępnianiem. To może uratować Twoją firmę przed wspomnianymi wcześniej karami. Jednym z popularnych na polskim rynku zabezpieczeń DLP jest Safetica.

To rozwiązanie, które zapewnia:

  • Zgodność z rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO)
  • Zgodność ze standardem Bezpieczeństwa Danych w Branży Kart Płatniczych (PCI-DSS). Zapewnia wysoki i spójny poziom bezpieczeństwa we wszystkich środowiskach, w których przetwarzane są dane posiadaczy kart płatniczych.
  • Zgodność z amerykańską ustawą Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA). Jej celem jest ochrona bezpieczeństwa i prywatności informacji o zdrowiu pacjentów przesyłanych drogą elektroniczną.
  • Zgodność z normą o bezpieczeństwie informacji, cyberbezpieczeństwie i ochronie prywatności (ISO/IEC 27002). Niniejsze wydanie jest trzecim wydaniem normy oznaczonej jako ISO 27002 i zastępuje wersję z roku 2013.

Spośród powyższych standardów przynajmniej ten pierwszy powinien być realizowany przez każda polską firmę. Nieprzestrzeganie ich wiąże się bowiem albo z poważnymi problemami prawnymi, albo wizerunkowymi. Wyjątkowo pomocne może być tutaj wspomniane już rozwiązanie klasy DLP do ochrony przed wyciekiem danych. Eksperci podkreślają, że takie narzędzia dostępne są w wersjach chmurowych (np. Safetica NXT). To rozwiązanie cechuje się prostotą wdrożenia i konfiguracji dzięki temu nie wymaga to kosztownych inwestycji w infrastrukturę IT w firmie.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat rozwiązania stworzonego do ochrony Twojej firmy zajrzyj poniżej:

Sprawdź!

Mateusz Piątek

Mateusz Piątek
senior product manager Safetica / Holm Security / Senhasegura

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną:
piatek.m@dagma.pl
532 570 255

Skuteczna ochrona przed wyciekiem danych

Sprawdź