Wybierz właściwe rozwiązanie dla swojej firmy

 

Safetica ONE Discovery

Szczegółowa analiza incydentów bezpieczeństwa i procesów w Twojej firmie.

Safetica ONE Enterprise

Kompleksowa ochrona przed wyciekiem danych. Maksymalny stopień integracji i automatyzacji.

Audyt Bezpieczeństwa

check_circle
check_circle

Audyt bezpieczeństwa przepływu danych

Audyt bezpieczeństwa danych wymienianych w różnych kanałach, w tym przez podłączane urządzenia, transfer, w wiadomościach e-mail i komunikatorach, wydrukach oraz udostępnianych w chmurze.

check_circle
check_circle

Audyt plików i wiadomości e-mail w Office 365

Audyt operacji na plikach i wychodzących wiadomości e-mail w Office 365.

check_circle
check_circle

Audyt zgodności norm bezpieczeństwa

Wykrywanie naruszeń najpopularniejszych regulacji prawnych i ustaw, takich jak PCI-DSS, RODO lub HIPAA, w wersjach specyficznych dla różnych regionów.

check_circle
check_circle

Audyt wykorzystania urządzeń

Weryfikacja wykorzystywania firmowych urządzeń, aplikacji, sieci i urządzeń drukujących. Wyszukiwanie nieużywanych lub niewłaściwie wykorzystywanych zasobów, aby wydajnie zarządzać firmowymi zasobami i urządzeniami, i redukować koszty.

check_circle
check_circle

Klasyfikacja danych

Nadawanie poufnej klasyfikacji plikom i wiadomościom e-mail dzięki zaawansowanej inspekcji treści, wykorzystując wstępnie zdefiniowane szablony oraz niestandardowe reguły i słowniki.

check_circle
check_circle

Wykrywanie podejrzanych aktywności

Reaguj szybko dzięki wykrywaniu podejrzanych działań w czasie rzeczywistym i natychmiastowym alertom e-mailowym.

check_circle
check_circle

Ochrona danych na stacjach roboczych

cancel
check_circle

Ochrona sieci i wiadomości e-mail

Ochrona danych udostępnianych w wiadomościach e-mail, komunikatorach, poprzez transfer i udziały sieciowe.

cancel
check_circle

Ochrona urządzeń wymiennych i drukowania

Zarządzanie przepływem danych do urządzeń zewnętrznych i chroń poufne dane przed drukowaniem na drukarkach lokalnych, sieciowych lub wirtualnych.

cancel
check_circle

Ochrona podczas pracy zdalnej

Unikanie wycieków danych na stacjach połączonych zdalnie lub podczas korzystania z usługi zdalnego pulpitu. Kompatybilność z szeroką gamą rozwiązań dostępu zdalnego.

cancel
check_circle

Zaawansowana klasyfikacja danych

Wykorzystywanie zaawansowanych technologii, celem wykrywania i oznaczania danych wrażliwych na podstawie pochodzenia, wykorzystanego urządzenia lub typu pliku.

cancel
check_circle

Różny poziom restrykcji polityk bezpieczeństwa

Elastyczna reakcja na wykrywane incydenty, aby uświadamiać i szkolić pracowników. Incydenty mogą być rejestrowane, blokowane lub usprawiedliwiane / blokowane z funkcją zastępowania.

cancel
check_circle

Mechanizm „Shadow Copy”

Możliwość przechowywania dowodów dla incydentów bezpieczeństwa, poprzez tworzenie w tle kopii wyciekających danych. Utworzone kopie są w pełni zaszyfrowane i mogą być przechowywane na komputerach lokalnych z zachowaniem zasad dostępu do plików.

cancel
check_circle

Kontrola sprzętu

Możliwość zdefiniowania zabezpieczonego obszaru roboczego oraz wyznaczania czasu pracy, dzięki kontroli aplikacji i stron internetowych. Redukcja niepożądanych incydentów w firmie i kosztów zarządzania bezpieczeństwem.

cancel
check_circle

Mechanizm stref

Łatwe zarządzanie bezpieczną strefą za pomocą unikalnego mechanizmu dostępnych w Safetica, co umożliwia znaczne zmniejszenie ilości polityk ochrony danych.

cancel
check_circle

Szyfrowanie: zarządzanie bitlockerem

Scentralizowane zarządzanie zaszyfrowanymi dyskami lokalnymi i urządzeniami zewnętrznymi wykorzystującymi technologię BitLocker.

cancel
check_circle

Ochrona danych w chmurze i Office 365

cancel
check_circle

Ochrona synchronizacji stacji roboczej z chmurą

Ochrona danych na podłączonych dyskach chmurowych wykorzystując np. OneDrive, Dysk Google, Dropbox, Box itp.

cancel
check_circle

Integracja i ochrona Office 365

Ochrona danych w Office 365 i SharePoint z poziomu stacji roboczych. Zapobieganie udostępnianiu oraz przesyłaniu danych, które nie powinny trafić do chmury.

cancel
check_circle

Integracja i ochrona Azure Information Protection

Wykrywanie klasyfikacji danych utworzonej przez Microsoft Azure Information Protection, nawet w postaci zaszyfrowanej.

cancel
check_circle

Integracja i ochrona Exchange Online

Ujednolicenie reguł dotyczących poczty elektronicznej na stacjach roboczych i w chmurze. Zarządzanie i filtrowanie danych wychodzących bezpośrednio na stacjach i w Exchange Online.

cancel
check_circle

Funkcjonalności dodatkowe

cancel
check_circle

Kastomizacja

Możliwość dostosowania powiadomień wyświetlanych użytkownikom, np. zmiana logo.

cancel
check_circle

Kontrola czasu pracy

Polityki umożliwiające kontrolę czasu i godzin pracy.

cancel
check_circle

Obsługa wielu domen

Obsługa wielu domen dla usługi Active Directory.

cancel
check_circle

Automatyzacja zabezpieczeń

cancel
check_circle

Integracja z SIEM

Automatyczne raportowanie incydentów do rozwiązań SIEM (Splunk, QRadar, LogRhythm, ArcSight itp.).

cancel
check_circle

Integracja z FortiGate

Zautomatyzowana integracja bezpieczeństwa z urządzeniami FortiGate w celu stworzenia solidnego rozwiązania zabezpieczającego połączenie stacji do sieci.

cancel
check_circle

Rozszerzenie rozwiązań ochrony danych o dodatkowy moduł

Safetica UEBA (User and Entity Behavior Analytics)
 • Szczegółowe informacje na temat aktywności i zachowań użytkowników
 • Pełen przegląd wykorzystania czasu pracy
 • Wiedza niezbędna do ochrony danych i przestrzeni roboczej

Pobierz ulotkę

Safetica Platform

Raporty i powiadomienia
 • Prosta konfiguracja raportów
 • Alerty o zdarzeniach w czasie rzeczywistym
 • Granularne zarządzanie dostępem do dziennika
Wiele platform
 • Ochrona bez względu na platformę
 • Przygotowanie do pracy w środowisku lokalnym
 • Wsparcie dla modelu pracy zdalnej oraz wirtualizacji
RODO i zgodność z przepisami
 • Pełna kontrola nad danymi osobowymi
 • Polecane najlepsze praktyki
 • Obsługa OCR i klasyfikacji danych firm trzecich
Oni powierzyli nam swoje bezpieczeństwo.
 

Funkcje i korzyści

Kontrola bezpieczeństwa

Kontrola przepływu danych

Kontrola bezpieczeństwa przepływu danych we wszystkich kanałach, w tym na urządzeniach zewnętrznych, podczas przesyłania danych przez Internet, w poczcie elektronicznej i komunikatorach internetowych, podczas drukowania i na dyskach w chmurze.

Kontrola plików i poczty elektronicznej w usłudze Office 365

Kontrola operacji na plikach i wychodzącej komunikacji mailowej w usłudze Office 365.

Kontrola zgodności z przepisami

Wykrywanie naruszeń najbardziej powszechnych przepisów, takich jak PCI-DSS, RODO czy HIPAA.

Kontrola bezpieczeństwa przestrzeni roboczej

Kontrola wykorzystania urządzeń firmowych, aplikacji, sieci i drukowania. Odkrywanie niewykorzystanych lub niewłaściwie wykorzystywanych zasobów w celu utrzymania przestrzeni roboczej, zapewnienia retencji i redukcji kosztów.

Klasyfikacja dzięki inspekcji zawartości

Klasyfikowanie poufnych plików i wiadomości e-mail za pomocą wydajnej inspekcji zawartości przy użyciu predefiniowanych szablonów lub niestandardowych reguł i słowników.

Wykrywanie podejrzanych działań

Szybka reakcja dzięki wykrywaniu podejrzanych działań w czasie rzeczywistym i natychmiastowym powiadomieniom e-mail.

Ochrona danych na stacjach roboczych

Ochrona poczty elektronicznej i sieci

Ochrona danych w poczcie elektronicznej i komunikatorach oraz podczas przesyłania danych przez Internet.

Ochrona urządzeń i wydruków

Zarządzanie przepływem danych do urządzeń zewnętrznych i ochrona poufnych danych przed niedozwolonym drukowaniem na drukarkach lokalnych, sieciowych lub wirtualnych.

Ochrona podczas pracy zdalnej

Zapobieganie wyciekom danych na stacjach roboczych lub przy połączeniu pulpitem zdalnym. Obsługa szerokiej gamy rozwiązań zdalnego dostępu.

Zaawansowana klasyfikacja danych

Wykorzystanie zaawansowanych technologii do wykrywania i oznaczania poufnych danych na podstawie ich pochodzenia, kontekstu procesu roboczego lub typu pliku. Funkcja wykrywania metadanych w celu wykorzystania rozwiązań do klasyfikacji danych firm trzecich. Opcja samodzielnego klasyfikowania plików przez użytkowników.

Zróżnicowane zasady naprawiania szkód

Elastyczne reagowanie na wykryte incydenty w celu zwiększenia kompetencji i edukacji pracowników. Incydenty mogą być rejestrowane, blokowane całkowicie lub z możliwością obejścia blokady przy podaniu uzasadnienia.

Kopia incydentu w tle

Mechanizm Shadow Copy umożliwa, aby w czasie wystąpienia incydentu została wykonana kopia bezpieczeństwa danych, których dotyczy zdarzenie. W pełni zaszyfrowane kopie są przechowywane na komputerach użytkowników z zachowaniem zasad retencji.

Kontrola przestrzeni roboczej

Definiowanie zabezpieczonej przestrzeni roboczej, dzięki kontroli aplikacji i witryn. Zapobieganie niepożądanym zachowaniom w firmie i obniżenie kosztów zarządzania bezpieczeństwem.

Strefy Safetica

Łatwe zarządzanie bezpiecznymi kanałami przepływu danych dzięki unikalnym strefom Safetica.

Zarządzanie szyfrowaniem BitLocker

Scentralizowane zarządzanie szyfrowaniem dysków lokalnych i urządzeń zewnętrznych przy użyciu aplikacji BitLocker.

Funkcje Enterprise

Rebranding powiadomień

Rebranding powiadomień użytkownika końcowego, np. zmiana logo.

Kontrola procesu roboczego

Polityki kontrolujące proces roboczy.

Obsługa wielu domen

Obsługa przedsiębiorstw wykorzystujących wiele domen w usłudze Active Directory.

Ochrona danych w chmurze

Ochrona synchronizacji z chmurą

Ochrona danych przesyłanych z zasobów lokalnych do dysków chmurowych, np. OneDrive, Google Drive, Dropbox, Box itp.

Ochrona punktów końcowych w usłudze Office 365

Ochrona danych pochodzących z stacji roboczych w Office 365 i SharePoint. Zapobieganie udostępnianiu lub przesyłaniu danych, które nie powinny być przechowywane w chmurze.

Ochrona informacji na platformie Azure

Wykrywanie klasyfikacji danych z Microsoft Azure Information Protection, nawet w postaci zaszyfrowanej.

Ochrona w usłudze Exchange Online

Ujednolicenie zasad dotyczących poczty elektronicznej na stanowiskach i w chmurze. Zarządzanie danymi wychodzącymi ze stacji roboczych i Exchange Online.

Automatyzacja zabezpieczeń

Integracja z SIEM

Zautomatyzowane raportowanie incydentów do rozwiązań SIEM (Splunk, QRadar, LogRhythm, ArcSight itp.).

Integracja z FortiGate

Zautomatyzowana integracja zabezpieczeń z urządzeniami sieciowymi FortiGate gwarantuje niezawodne bezpieczeństwo stacji roboczych i sieci.

API do raportowania

Interfejs API do raportowania danych Safetica do serwisów analitycznych i wizualizacyjnych.