28 listopada 2023

Ustawienia Safetica ONE 11

SPIS TREŚCI

 1. INFORMACJE OGÓLNE
 2. AKTUALIZACJE: JAK ZAKTUALIZOWAĆ SERWER SAFETICA ONE 11
 3. KONTA I UPRAWNIENIA
 4. KONTA I UPRAWNIENIA: JAK DODAĆ NOWE KONTO?
 5. KONTA I UPRAWNIENIA: JAK AKTYWOWAĆ LUB DEZAKTYWOWAĆ KONTO?
 6. KONTA I UPRAWNIENIA: JAK ZMIENIĆ UPRAWNIENIA DOSTĘPU?
 7. ZARZĄDZANIE SUBSKRYPCJĄ I LICENCJAMI

 

Safetica ONE 11 – Informacje ogólne

Wprowadzaj podstawowe informacje o klientach i konfiguruj ustawienia globalne konsoli.

W sekcji Ogólne (General) znajdziesz:

Podstawowe informacje (Basic information) o klientach, w tym klucz licencyjny, nazwę firmy, imię administratoradane kontaktowe.

Języki i formatowanie (Language and formats) oraz Ustawienia globalne (License agreement), które odnoszą się do całej konsoli Safetica ONE 11, takie jak język, format daty i godziny oraz jednostki czasu.

Przycisk Usuń dane demonstracyjne (Remove demo data) – po zainstalowaniu konsola Safetica ONE 11 zawierać będzie użytkowników, dane, klasyfikacje i polityki do celów demonstracyjnych. Jeżeli klikniesz ten przycisk, wszystkie dane demonstracyjne zostaną usunięte, a ich miejsce zaczną zajmować dane z Twojego środowiska.

Usunięcie danych demonstracyjnych jest nieodwracalne.

Safetica ONE 11 – Aktualizacje: jak zaktualizować serwer Safetica ONE 11

Sprawdzaj, czy dostępna jest nowa wersja Safetica i aktualizuj serwer Safetica

W sekcji Ustawienia (Settings) > Aktualizacja (Update) możesz sprawdzić, z której wersji obecnie korzystasz, a także czy dla Twojego serwera jest obecnie dostępna nowa wersja. W informacjach o wersji znajdziesz również opis nowych funkcjonalności.

Aby zaktualizować swój serwer Safetica ONE 11 do nowej wersji, wystarczy kliknąć przycisk Pobierz i zaktualizuj teraz (Download and update now).

Safetica ONE 11 – Konta i uprawnienia

Podsumowanie informacji o kontach mających dostęp do Safetica ONE 11.

W sekcji Konta i uprawnienia (Accounts and permissions) znajdziesz szczegółowe informacje o kontach Safetica, które mogą logować się do konsoli Safetica ONE 11. Możesz:

dodawać nowe konta.

sprawdzać pełną nazwę (Full name) konta – przyjazną dla użytkownika nazwę możesz nadać każdemu kontu; jest ono używane w całej konsoli do celów łatwiejszej identyfikacji. Nadawanie kontom pełnej nazwy nie jest wymagane. Jeżeli nie zrobisz tego na etapie tworzenia konta, w kolumnie wyświetli się informacja Nieskonfigurowane.

sprawdzać adresy e-mail kont – są one wprowadzane podczas logowania.

sprawdzać, czy konto jest aktywne lub zablokowane.

sprawdzać ogólne podsumowanie uprawnień dostępu przyznanych każdemu kontu.

sprawdzać, kiedy nastąpiło ostatnie logowanie na konto.

Informacje zawarte w kolumnie Ostatnie logowanie (Last sign-in) pomogą Ci zdecydować, czy użytkownik jest nieaktywny i może zostać usunięty.

Możesz również aktywować lub dezaktywować istniejące konta lub zmieniać uprawnienia kont.

Safetica ONE 11 – Konta i uprawnienia: Jak dodać nowe konto?

Dodawaj nowe konta z dostępem do Safetica ONE 11 i konfiguruj ich uprawnienia.

Aby utworzyć nowe konto:

Przejdź do Ustawienia (Settings) > Konta i uprawnienia (Accounts and Permissions) i kliknij Dodaj konto (Add account).

Wpisz adres e-mail i hasło, które będą używane do celów logowania.

Hasła mogą być zmieniane jedynie przez konto z uprawnieniami administratora (pełen dostęp). Jeżeli użytkownik zapomni hasła do Safetica ONE 11, o jego zmianę będzie musiał poprosić administratora.

Wpisz pełną nazwę (full name) konta. Jest to przyjazna użytkownikom nazwa używana w całej konsoli w celu łatwiejszej identyfikacji.

Przyporządkuj konto do właściwych zespołów. Domyślną kategorią jest cała firma, ale możesz zmienić ją na konkretny zespół za pomocą linku lista zespołów.

Wybrane zespoły będą objęte jedynie uprawnieniami Dane użytkownika opisanymi poniżej.

Wybierz, które uprawnienia dostępu nadać kontu:

 1. Dane użytkownika (User data) – te uprawnienia dotyczą zespołów wybranych powyżej i obejmują całą sekcję Analiza (Analyze) w Safetica ONE 11. Na drzewo użytkowników nakładany jest filtr, który sprawia, że konto może przeglądać jedynie dane członków zespołu. Poniżej zobaczysz, jak to działa w praktyce.
  Wszystkie inne uprawnienia dostępu są globalne i nie są ograniczone do konkretnych zespołów. Dotyczą one kategorii Cała firma.
 2. Polityki (Policies) – konta z tymi uprawnieniami mogą przeglądać i edytować polityki ochronne.
 3. Zarządzanie obszarem roboczym, klasyfikacją danych i kategoriami (Workspace, data classification, and category management) – konta z tymi uprawnieniami mogą przeglądać i edytować klasyfikacje danych, kategoryzacje aplikacji i stron internetowych oraz obszar roboczy firmy.
 4. Zarządzanie użytkownikami i urządzeniami (Users and device management) – konta z tymi uprawnieniami mogą przeglądać i edytować użytkowników, zespoły i urządzenia z sekcji Użytkownicy (Users) i Urządzenia (Devices).
 5. Ustawienia i konfiguracja (Settings and configuration) – konta z tymi uprawnieniami mogą przeglądać i edytować całą sekcję Ustawienia (Settings).

Przykład: Administrator utworzył nowe konto z uprawnieniami Dane użytkownika dotyczącymi zespołu.

W sekcjach Dane (Data), Aplikacje (Applications)Strony internetowe (Websites) w sekcji Analiza (Analyze) takie konto będzie widzieć jedynie użytkowników i rekordy dotyczące zespołu. Nie będzie widzieć rekordów i użytkowników należących do żadnego innego zespołu, a w jego drzewie użytkowników wyświetlane będą wyszarzone tabele oznaczone jako BRAK PODGLĄDU (NO VIEWING).

Jeżeli użytkownik wybierze taki wyszarzony zespół, nie będzie miał dostępu do żadnych rekordów.

Jeżeli użytkownik wybierze w drzewie opcję Cała firma, zobaczy jedynie rekordy dotyczące zespołu.

Safetica ONE 11 – Konta i uprawnienia: jak aktywować lub dezaktywować konto?

Aktywacja i dezaktywacja istniejących kont.

Kiedy dezaktywujesz istniejące konto, zostanie ono wyszarzone w tabeli Accounts and permissions Konta i uprawnienia i nie będzie możliwe zalogowanie się do niego w konsoli Safetica ONE 11.

Aby dezaktywować istniejące konto:

 1. Przejdź do Ustawienia (Settings) > Konta i uprawnienia (Accounts and permissions).
 2. Kliknij właściwe konto
 3. W menu Status konta (Account status) wybierz Wyłączone (Disabled).
 4. Zapisz nowe ustawienia.

W menu Status konta (Account status) możesz później ponownie aktywować konto.

Safetica ONE 11 – Konta i uprawnienia: jak zmienić uprawnienia dostępu?

Zmiana uprawnień dostępu istniejącego konta.

Aby zmienić uprawnienia dostępu dla istniejącego już konta użytkownika:

 1. Przejdź do Ustawienia (Settings) > Konta i uprawnienia (Accounts and permissions).
 2. Kliknij na właściwą nazwę użytkownika.
 3. W sekcji Uprawnienia i dostęp (Permissions and access) dokonaj odpowiednich zmian. Opis uprawnień znajdziesz tutaj.
 4. Zapisz ustawienia po wykonaniu zmian.

Safetica ONE 11 – Zarządzanie subskrypcją i licencjami

Safetica ONE 11 skupia się na ochronie użytkowników pracujących z danymi, dlatego oferuje model licencji na użytkownika.

W zakładce Ustawienia (Settings) > Subskrypcja i zarządzanie licencją (Subscription and license management) znajdziesz szczegółowe informacje na temat Twoich licencji, w tym:

 1. Całkowitą liczbę zakupionych licencji, ile z nich jest przypisanych do użytkowników oraz ile jest nadal dostępne.
 2. Rodzaju zakupionych licencji, ich liczby oraz dat wygaśnięcia (możliwe jest posiadanie licencji z różnym terminem wygaśnięcia).
 3. Zakupionych dodatków oraz ich dat wygaśnięcia.
 4. Powiadomień na temat licencji, które niedługo wygasną, a także zbyt małej liczby licencji.

Autorem tekstu jest Joanna Świerczyńska

Mateusz Piątek

Mateusz Piątek
senior product manager Safetica / Holm Security / Senhasegura

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną:
piatek.m@dagma.pl
532 570 255

Skuteczna ochrona przed wyciekiem danych

Sprawdź