6 stycznia 2022

Safetica zdobyła srebrny medal w kategorii DLP

Cybersecurity Excellence Awards to nagrody przyznawane co roku wyróżniającym się osobom i firmom działających w dziedzinie bezpieczeństwa informacji. Kryteria brane pod uwagę to między innymi innowacyjność, jakość produktów, usług lub rozwiązań oraz profesjonalizm pracowników. Nagrody przyznawane są w kilku kategoriach. Nominacje oceniane są przez zespół ekspertów z danej branży, ponadto osoby zawodowo zajmujące się cyberbezpieczeństwem mogą oddawać głosy na kandydatów, których uważają za najbardziej godnych otrzymania nagrody.

W roku 2019 Safetica zdobyła srebrny medal w kategorii DLP (Data Leakage Prevention – ochrona przed wyciekiem danych). Konkurencja w tej kategorii była bardzo duża – w sumie nagrodzono w niej aż 7 rozwiązań. W kategorii Software żadne rozwiązanie nie zostało ocenione wyżej niż produkt Safetica Technologies.

Oceniający docenili to, że Safetica nie tylko monitoruje wrażliwe pliki, ale również zachowania osób mających do nich dostęp. Ważną zaletą jest również monitorowanie wykorzystania licencjonowanego oprogramowania, dające możliwość podejmowania decyzji na temat liczby kupowanych licencji, potencjalnie prowadząc do oszczędności. Rozwiązanie Safetica, choć oczywiście świetnie działa w dużych organizacjach, dobrze skaluje się w dół, dzięki czemu nadaje się również dla średnich, a nawet małych przedsiębiorstw, w których zarówno budżet, jak i informatyczne zasoby ludzkie są ograniczone. Kolejną cechą docenioną przez oceniających jest fakt, że Safetica nie wymaga, aby chronione dane były ustrukturyzowane. Zwłaszcza w niewielkich organizacjach nakłady pracy wymaganej do analizy, posortowania i nadania struktury chronionym danym stanowią duże wyzwanie. Safetica chroni pliki na podstawie sposobu ich wykorzystania. Takie kontekstowe podejście do DLP ułatwia konfigurację, instalację i późniejszą pielęgnację rozwiązania, nie wpływa na produktywność i gwarantuje ochronę danych wrażliwych od samego początku.

Choć sam konkurs organizowany jest dopiero od 2016 roku, cieszy się coraz większą popularnością w środowisku osób zawodowo zajmujących się cyberbezpieczeństwem. Dlatego od roku 2020 wprowadzono dodatkową kategorię, rozwiązanie w zakresie cyberbezpieczeństwa dla konkretnej branży gospodarki lub przemysłu. Również od 2020 roku zdecydowano się na przyznawanie osobnych nagród dla poszczególnych kontynentów. Sukces firmy Safetica Technologies jest tym większy, że srebrny medal wywalczyła walcząc z konkurentami z całego świata, jeszcze przed wprowadzeniem tych zmian.

Mateusz Piątek
senior product manager Safetica / Holm Security / Senhasegura

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną:
piatek.m@dagma.pl
532 570 255

Skuteczna ochrona przed wyciekiem danych

Sprawdź