Safetica DLP

Dba o bezpieczeństwo firmowych danych,
nawet gdy Twoi pracownicy pracują zdalnie

Safetica DLP

Dba o bezpieczeństwo firmowych danych,
nawet gdy Twoi pracownicy pracują zdalnie

 

Chcesz zobaczyć jak to wygląda w praktyce?

Zobacz kilkuminutowy materiał dzięki któremu przekonasz się czego możesz dowiedzieć się o pracy Twojego pracownika.

 

Dzięki rozwiązaniu Safetica możesz:

Monitorować aktywność użytkowników i weryfikować czy przestrzegają firmowych polityk bezpieczeństwa

Identyfikować oraz kontrolować przepływ wrażliwych danych wewnątrz organizacji

Śledzić krok po kroku wszystkie operacje wykonywane na wrażliwych danych

Więcej

Samodzielnie przeprowadzić audyt firmowej sieci pod kątem potencjalnych podatności

W łatwy sposób ustalić źródło przecieku, w celu ograniczenia szkód i wprowadzenia niezbędnych środków zaradczych

Skutecznie wdrażać polityki bezpieczeństwa w odniesieniu do przetwarzanych danych

Pozostać w zgodzie z przepisami RODO

Konieczność pracy zdalnej pracownika wiąże się ze zmniejszeniem możliwości kontroli nad jego pracą i zwiększonym ryzykiem wycieku danych. Skorzystaj z rozwiązania Safetica DLP, by skutecznie przeciwdziałać wyciekom danych.

 

Produkt pozwala uzyskać informacje czy (oraz jak) pracownicy pracują będąc poza organizacją, przeprowadza audyty bezpieczeństwa i chroni wrażliwe dane przed „opuszczeniem” firmowej sieci. Wdrożenie rozwiązania jest proste i nie zajmuje dużo czasu udowadniając tym samym, że kompleksowa ochrona danych może być dostępna błyskawicznie.

Masz pytania odnośnie Safetica DLP? Chcesz przetestować to rozwiązanie?

Wystarczy, że wypełnisz formularz zgłoszeniowy, a my niezwłocznie skontaktujemy się z Tobą.

warning
warning
Sprawdź, kto będzie administratorem Twoich danych (więcej)

Administratorem danych osobowych podanych powyżej jest DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478) przy ul. Pszczyńskiej 15. Podstawą prawną przetwarzania danych są art. 6 ust. 1 lit. a, b i f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania jest marketing bezpośredni towarów lub usług administratora danych lub producentów rozwiązań i usług znajdujących się w ofercie administratora. Wyrażenie zgody, wynikające z art. 6 ust. 1 lit a) RODO jest dobrowolne i brak zgody nie wpływa na wykonanie usługi. Podanie ww. danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO jest także dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi. W przypadku generowania wersji testowych lub zakupu, podane wyżej dane będą przetwarzane przez producenta danego rozwiązania. Zostałem poinformowany o tym, że przysługuje mi prawo do sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowo mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (Prawo do zapomnienia), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podane wyżej dane, podane w celu wykonania usługi, będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, której stroną jest Klient, a po jej zakończeniu do chwili zaspokojenia, wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy a w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, do momentu wyrażenia sprzeciwu. DAGMA, na podstawie art. 37 RODO wyznacza Inspektora Ochrony Danych, wskazując następujące dane kontaktowe: Karolina Kraśniewska, adres e-mail: iod@dagma.pl. Dodatkowe informacje znajdują się w https://dagma.eu/pl/privacy.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji środkami komunikacji elektronicznej zawierających informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną od DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15.

warning

Wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących i/lub wiadomości SMS inicjowanych przez DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15 w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne.

warning
 

Masz pytania? Skontaktuj się ze mną!

Mateusz Piątek
piatek.m@dagma.pl
532 570 255

Copyright ® 2024 DAGMA