18 lipca

online

Skuteczna ochrona przed wyciekiem danych

Jak szybko wdrożyć i łatwo skonfigurować Safetica - rozwiązanie klasy DLP (Data Leak Prevention)?

PRAKTYCZNY WARSZAT TECHNICZNY

Weź udział w praktycznych warsztatach technicznych, podczas których samodzielnie wdrożysz rozwiązanie Safetica i poznasz łatwość jego konfiguracji. Przekonasz się, jak sprawnie możesz zabezpieczyć swoją organizację przed wyciekiem firmowych danych. Warsztaty odbędą się w formule spotkania online na platformie Teams.

Twój pracownik zabiera pracę do domu. By dokończyć zadanie, przesyła ważny raport na swoją prywatną skrzynkę e-mail lub kopiuje go na pen drive. Brzmi znajomo? A czy wiesz, że najsłabszym ogniwem w każdej organizacji jest człowiek? Te dwie sytuacje stanowią tylko przykład ilustrujący potencjalne źródła zagrożenia dla organizacji. Jeden e-mail wysłany przez pracownika, który kończy współpracę z firmą może mieć katastrofalne skutki dla pracodawcy. Aby takich sytuacji unikać – powstała Safetica.

 

Safetica jest rozwiązaniem klasy DLP (Data Leak Prevention), którego głównym zadaniem jest zapobieganie wyciekom danych z organizacji. Jedną z jej zalet jest szybkość wdrożenia i łatwość konfiguracji.

 

Weź udział w praktycznych warsztatach technicznych, podczas których skonfigurujesz rozwiązanie DLP i zobaczysz, jak sprawnie możesz zabezpieczyć swoją organizację.

 

Podczas zajęć praktycznych:

wdrożysz rozwiązania typu DLP
w symulowanej organizacji

przeanalizujesz pracę użytkowników
– zastanowisz się nad tym, czy z Twojej firmy wyciekają dane

skonfigurujesz polityki bezpieczeństwa
– poszukasz kompromisu między tym jak chronić firmę przed wyciekiem danych ale jednocześnie nie być uciążliwym dla użytkownika

Uwaga: Prosimy aby podczas praktycznych warsztatów technicznych każdy uczestnik korzystał z najnowszej wersji przeglądarki internetowej Firefox lub Chrome. W związku z tym, że warsztaty techniczne odbywają się w formule spotkania online na platformie Teams, w celu sprawnej komunikacji między uczestnikami a prowadzącymi zalecamy wcześniejsze zainstalowanie aplikacji.

Harmonogram

 
 
 
 
 
 
 

10:00

Powitanie uczestników

10:10

Wprowadzenie do systemu Safetica

11:00

Warsztaty praktyczne (cz.1)

12:30

Przerwa

12:45

Warsztaty praktyczne (cz.2)

14:15

Zakończenie warsztatów

09:00 / Powitanie uczestników

9:10 / Wprowadzenie do systemu Safetica

10:00 / Warsztaty praktyczne (cz.1)

11:30 / Przerwa

11:45 / Warsztaty praktyczne (cz.2)

13:15 / Zakończenie warsztatów

Prowadzący

Dawid Kuzak

Junior Presales Engineer
w firmie DAGMA

Ekspert rozwiązań backupowych oraz DLP, czynnie prowadzący szkolenia oraz warsztaty dla klientów. Prywatnie pasjonat stand-upów i entuzjasta dobrego poczucia humoru.

Formularz rejestracyjny

Koszt uczestnictwa wynosi 500 zł brutto. Liczba miejsc jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

UWAGA: Potwierdzeniem uczestnictwa w wydarzeniu jest wiadomość mailowa, jaką organizator wyśle do uczestników nie później niż na 3 dni przed warsztatami. Brak potwierdzenia udziału w warsztatach lub brak możliwości telefonicznego skontaktowania się z uczestnikiem, spowoduje, że dane miejsce zajmie inna osoba.

Jeśli Organizator potwierdzi Twoje uczestnictwo w warsztatach, a Ty sam nie pojawisz się na wydarzeniu, nie wyznaczysz zastępcy lub o swojej nieobecności nie poinformujesz Organizatora najpóźniej na 3 dni przed datą wydarzenia „Safetica na dzień dobry!”, akceptujesz że Organizator może obciążyć Cię opłatą w wysokości 500 zł brutto, wynikającą z kosztów organizacyjnych oraz zobowiązujesz się do zapłaty tej kwoty w terminie 7 dni od daty warsztatów.

Masz problem z zalogowaniem się na konferencję?
Zadzwoń pod numer 32 793 12 90

warning
warning
warning
warning
warning
Sprawdź, kto będzie administratorem Twoich danych (więcej)

Administratorem danych osobowych podanych powyżej jest DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478) przy ul. Pszczyńskiej 15. Podstawą prawną przetwarzania danych są art. 6 ust. 1 lit. a, b i f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania jest marketing bezpośredni towarów lub usług administratora danych lub producentów rozwiązań i usług znajdujących się w ofercie administratora. Wyrażenie zgody, wynikające z art. 6 ust. 1 lit a) RODO jest dobrowolne i brak zgody nie wpływa na wykonanie usługi. Podanie ww. danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO jest także dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi. W przypadku generowania wersji testowych lub zakupu, podane wyżej dane będą przetwarzane przez producenta danego rozwiązania. Zostałem poinformowany o tym, że przysługuje mi prawo do sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowo mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (Prawo do zapomnienia), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podane wyżej dane, podane w celu wykonania usługi, będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, której stroną jest Klient, a po jej zakończeniu do chwili zaspokojenia, wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy a w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, do momentu wyrażenia sprzeciwu. DAGMA, na podstawie art. 37 RODO wyznacza Inspektora Ochrony Danych, wskazując następujące dane kontaktowe: Karolina Kraśniewska, adres e-mail: iod@dagma.pl. Dodatkowe informacje znajdują się w https://dagma.eu/pl/privacy.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji środkami komunikacji elektronicznej zawierających informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną od DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15.

warning

Wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących i/lub wiadomości SMS inicjowanych przez DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15 w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne.

warning

Zapewnij swojej firmie skuteczną ochronę
przed wyciekiem danych

Poznaj rozwiązanie, dzięki któremu:

Zabezpieczysz pliki przed niepowołanym dostępem zarówno z wewnątrz jak i z zewnątrz Twojej firmy

Zyskasz pełny obraz potencjalnie ryzykownych akcji w Twojej firmie i sytuacji, w których możesz utracić kontrolę nad danymi

Będziesz miał stałą kontrolę nad wrażliwymi danymi w swojej organizacji a razie wystąpienia incydentu bezpieczeństwa będziesz mieć możliwość wykazania, że zabezpieczyłeś dane przed wyciekiem w odpowiedni sposób

Będziesz otrzymywać regularne raporty na temat produktywności pracowników

Nadasz pracownikom uprawnienia do korzystania z aplikacji, stron internetowych i plików bezpośrednio powiązanych z ich pracą

Zoptymalizujesz budżet na wydatki związane z bezpieczeństwem IT

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Mateusz Piątek / 532 570 255 / piatek.m@dagma.pl

Copyright DAGMA 2019