Wyciek danych?

W ciągu 1 sekundy z firm wycieka 200 rekordów danych.

80%

firm w ostatnim roku doświadczyło incydentu związanego z bezpieczeństwem swojej sieci

$4 mln

średni koszt naruszenia
bezpieczeństwa danych

2/3

małych firm upada do 6 miesięcy od dużego wycieku danych

Bezpłatny audyt Safetica sprawdza którędy wyciekają dane z firmy

Szczegółowa analiza potencjalnych zagrożeń widoczna jest na raporcie Safetica. Raport generuje się jednym kliknięciem.

 

Jesteś zainteresowany Audytem w swojej organizacji lub w organizacji swojego klienta?

Sprawdź jakie to proste:

Uzupełnij poniższe dane:

Skontaktujemy się z Tobą dostarczając licencję testową rozwiązania Safetica wraz z instrukcją instalacji.

warning
warning
warning
warning
warning
Sprawdź, kto będzie administratorem Twoich danych (więcej)

Administratorem danych osobowych podanych powyżej jest DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478) przy ul. Pszczyńskiej 15. Podstawą prawną przetwarzania danych są art. 6 ust. 1 lit. a, b i f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania jest marketing bezpośredni towarów lub usług administratora danych lub producentów rozwiązań i usług znajdujących się w ofercie administratora. Wyrażenie zgody, wynikające z art. 6 ust. 1 lit a) RODO jest dobrowolne i brak zgody nie wpływa na wykonanie usługi. Podanie ww. danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO jest także dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi. W przypadku generowania wersji testowych lub zakupu, podane wyżej dane będą przetwarzane przez producenta danego rozwiązania. Zostałem poinformowany o tym, że przysługuje mi prawo do sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowo mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (Prawo do zapomnienia), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podane wyżej dane, podane w celu wykonania usługi, będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, której stroną jest Klient, a po jej zakończeniu do chwili zaspokojenia, wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy a w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, do momentu wyrażenia sprzeciwu. DAGMA, na podstawie art. 37 RODO wyznacza Inspektora Ochrony Danych, wskazując następujące dane kontaktowe: Karolina Kraśniewska, adres e-mail: iod@dagma.pl. Dodatkowe informacje znajdują się w https://dagma.eu/pl/privacy.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji środkami komunikacji elektronicznej zawierających informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną od DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15.

warning

Wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących i/lub wiadomości SMS inicjowanych przez DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15 w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne.

warning

Zainstaluj rozwiązanie zgodnie z instrukcją

Wygeneruj jednym kliknięciem audyt bezpieczeństwa

Środowisko powinno opierać się o Microsoft Windows Server, a stacje robocze
powinny mieć Windows (od wersji 7.)

Raport Safetica dostarczy następujących informacji:

jakie dane wyciekają z firmy

kto operował poufnymi danymi bez pozwolenia

gdzie pojawiają się przypadki niezgodności z przepisami

które dokumenty firmowe były drukowane niepotrzebnie

jakie licencje zakupionych programów nie są używane

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!
Mateusz Piątek
tel. 32 793 11 67 / 532 570 255
piatek.m@dagma.pl

Copyright DAGMA 2019